Thứ sáu, Ngày: 14/05/2021

Tìm kiếm nhanh

 
Tìm kiếm

Dịch vụ thư viện

THƯ MỤC QUỐC GIA HẰNG THÁNG
Giới thiệu sách

Văn bản quy phạm pháp luật

  • 13/2016/TT-BVHTTDL
    Quy định quy chế mẫu hoạt động của Thư viện công cộng cấp tỉnh, huyện, xã
  • 02/2015/TTLT-BVHTTDL-BNV
    Thông tư liên tịch 02/2015/TTLT-BVHTTDL-BNV quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành thư viện

Thống kê truy cập

1.324.225

: 109.121