Thứ bảy, Ngày: 25/06/2022

Thống kê truy cập

5.782.751

: 316.961

DANH SÁCH ĐẢNG VIÊN CHI BỘ THƯ VIỆN

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ 

GHI CHÚ

1

Lê Thanh Hải

Bí thư chi bộ

 

2

Cao Nguyễn Trà Giang

Phó bí thư chi bộ

 

3

Mai Thị Dung

Chi ủy viên

 

4

Huỳnh Văn Bàn

Đảng viên

 

5

Huỳnh Thị Hiền

Đảng viên

 

6

Phạm Thị Thu Thảo

Đảng viên

 

7

Phạm Quốc Tuấn

Đảng viên

 

8

Đoàn Thị Xương

Đảng viên

 

9

Nguyễn Ngọc Yến Thi

Đảng viên