Thứ bảy, Ngày: 17/04/2021

Thống kê truy cập

1.077.906

: 135.326

02/2015/TTLT-BVHTTDL-BNV - Thông tư liên tịch 02/2015/TTLT-BVHTTDL-BNV quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành thư viện

Loại văn bản: Thông tư
Ngày ban hành: 19/05/2015 Cơ quan ban hành: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Bộ Nội Vụ
Người ký: Lê Khánh Hải, Trần Anh Tuấn Chức vụ người ký: Thứ trưởng
Trích dẫn: 
Tệp đính kèm: 
- BVHTTDL.pdf