Thứ năm, Ngày: 29/09/2022

Thống kê truy cập

7.510.723

: 484.984

DANH SÁCH ĐOÀN VIÊN CÔNG ĐOÀN THƯ VIỆN

TT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

GHI CHÚ

1

Cao Nguyễn Trà Giang

Chủ tich công đoàn

 

2

Phạm Thị Thu Thảo

Phó chủ tịch công đoàn

 

3

Phạm Nguyễn Thị Hoàng Hoa

Công đoàn viên

 

4

Huỳnh Thị Hiền

Công đoàn viên

 

5

Lê Hồng Sơn

Công đoàn viên

 

6

Mai Thị Dung

Công đoàn viên

 

7

Nguyễn Thị Kim Thoa

Công đoàn viên

 

8

Huỳnh Văn Bàn

Công đoàn viên

 

9

Phạm Quốc Tuấn

Công đoàn viên

 

10

Đoàn Thị Xương

Công đoàn viên

 

11

Nguyễn Thị Kiều My

Công đoàn viên

 

12

Lê Thanh Hải

Công đoàn viên

 

13

Nguyễn Ngọc Yến Thi

Công đoàn viên