Thứ ba, Ngày: 26/01/2021

Tìm kiếm nhanh

 
Tìm kiếm

Thư viện số Trường Đại học Quy Nhơn đi vào hoạt động

Sau một thời gian triển khai xây dựng và chạy thử nghiệm, đến nay Thư viện số của Trường Đại học Quy Nhơn đã chính thức đi vào hoạt động. Nhà trường thông báo một số thông tin liên quan đến hoạt động của Thư viện số như sau:

Dịch vụ thư viện

Giới thiệu sách
THƯ MỤC QUỐC GIA HẰNG THÁNG

Văn bản quy phạm pháp luật

  • 13/2016/TT-BVHTTDL
    Quy định quy chế mẫu hoạt động của Thư viện công cộng cấp tỉnh, huyện, xã
  • 02/2015/TTLT-BVHTTDL-BNV
    Thông tư liên tịch 02/2015/TTLT-BVHTTDL-BNV quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành thư viện

Thống kê truy cập

472.482

: 211.757