Thông tin chi tiết ấn phẩm

  
 
Dữ liệu biên mục
Dạng tài liệu:Luận văn
Thông tin mô tả: Lương Thị Mộng Duyên
Nghiên cứu một số kỹ thuật dựng mô hình 3D từ ảnh chụp cắt lớp : Luận văn Thạc sĩ Khoa học máy tính : Chuyên ngành Khoa học máy tính: 60 48 01 01
Bình Định ,2016
80 tr. ; 30 cm + 1 bản tóm tắt
Call Number: 005 NGH305C
Dữ liệu xếp giá       Chi tiết
Luận văn (PDM3: LV): LV/TT.002326
Tổng số bản:  1
Số bản rỗi:  1  (kể cả các bản được giữ chỗ)
Số bản được giữ chỗ:  0
Số thẻ:
Mật khẩu:
Số ĐKCB:
Hiệu lực tới:
Mục từ truy cập
    Số liệu bổ sung tổng hợp ấn phẩm định kỳ Chi tiết
Ấn phẩm liên quan đang được bạn đọc mượn
 • Giáo trình ứng dụng công nghệ GNSS trong đo đạc địa chính
 • Bình phẩm, bình luận
  Họ tên:   (*)
  Email:   (*)
  Nội dung:   (*)
  Mã xác nhận:    Refresh  (*)
  Captcha Image

  Đăng nhập

  Thống kê

  Thư viện truyền thống Thư viện số

  Thống kê truy cập

  5.309.038

  : 247.605