Thông tin chi tiết ấn phẩm

  
 
Dữ liệu biên mục
Dạng tài liệu:Sách
Thông tin mô tả: Trương Quang Hiển
Giáo trình ứng dụng công nghệ GNSS trong đo đạc địa chính
H.:Nhà xuất bản khoa học và kỹ thuật,2020
134 tr;24 cm
Call Number: 526.90285 GI-108T
Dữ liệu xếp giá       Chi tiết
Phòng Giáo trình (PGT): VVG00847.0001-0010
Tổng số bản:  10
Số bản rỗi:  10  (kể cả các bản được giữ chỗ)
Số bản được giữ chỗ:  0
Số thẻ:
Mật khẩu:
Số ĐKCB:
Hiệu lực tới:
Mục từ truy cập
    Số liệu bổ sung tổng hợp ấn phẩm định kỳ Chi tiết
Bình phẩm, bình luận
Họ tên:   (*)
Email:   (*)
Nội dung:   (*)
Mã xác nhận:    Refresh  (*)
Captcha Image

Đăng nhập

Thống kê

Thư viện truyền thống Thư viện số

Thống kê truy cập

5.308.149

: 246.716