Tài liệu số - Xem chi tiếtToán rời rạc
Lí thuyết tổ hợp, bài toán đếm, bài toán tồn tại, liệt kê và tối ưu, các lí thuyết đồ thị và hàm đại số lôgic được ứng dụng trong toán rời rạc.
2009
Tín hiệu và hệ thống
Kỹ thuật điện tử - Viễn thông
Xem trailer
Danh sách tệp tin điện tử
Vui lòng đăng nhập trước khi xem chi tiết toàn văn..
Thông tin chia sẻ
Lượt xem:  0 Lượt tải:  0
Chia sẻ:  Chia sẻ lên google I Chia sẻ lên facebook I Chia sẻ lên twitter I Bình chọn: 
Lượt bình chọn: 
0
Điểm bình chọn: 
0
Chuyên đề:  - Kỹ thuật – Công nghệ
Thảo luận
Gửi ý kiến
Tài liệu truyền thống

Chỉ dẫn

Để xem chi tiết file tài liệu số, bạn đọc cần đăng nhập

Chi tiết truy cập Hướng dẫn

 

Đăng nhập

Thống kê

Thư viện truyền thống Thư viện số

Thống kê truy cập

18.982.363

: 268.333