Thứ năm, Ngày: 18/07/2024

Tìm kiếm nhanh

 
Tìm kiếm

Thống kê

Thư viện truyền thống Tài liệu số (7.706)

Dịch vụ thư viện

THƯ MỤC QUỐC GIA HÀNG THÁNG
GIỚI THIỆU SÁCH
CƠ SỞ DỮ LIỆU MỞ

Văn bản quy phạm pháp luật

  • 13/2016/TT-BVHTTDL
    Quy định quy chế mẫu hoạt động của Thư viện công cộng cấp tỉnh, huyện, xã
  • 02/2015/TTLT-BVHTTDL-BNV
    Thông tư liên tịch 02/2015/TTLT-BVHTTDL-BNV quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành thư viện

Thống kê truy cập

18.980.699

: 266.669