Thứ hai, Ngày: 22/04/2024

Tìm kiếm nhanh

 
Tìm kiếm

Dịch vụ thư viện

THƯ MỤC QUỐC GIA HÀNG THÁNG
GIỚI THIỆU SÁCH
CƠ SỞ DỮ LIỆU MỞ

Văn bản quy phạm pháp luật

  • 13/2016/TT-BVHTTDL
    Quy định quy chế mẫu hoạt động của Thư viện công cộng cấp tỉnh, huyện, xã
  • 02/2015/TTLT-BVHTTDL-BNV
    Thông tư liên tịch 02/2015/TTLT-BVHTTDL-BNV quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành thư viện

Thống kê truy cập

17.306.860

: 436.089