Tài liệu số - Kết quả tìm kiếm

  Tìm thấy 24 tài liệu thỏa mãn điều kiện tìm kiếm. Kiểu hiển thị:    
Giáo trình marketing du lịch và khách sạn
Giáo trình marketing du lịch và khách sạn

Tác giả:
Nhà xuất bản:  Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 3.48 (Mb)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Giáo trình lễ tân ngoại giao
Giáo trình lễ tân ngoại giao

Tác giả:
Nhà xuất bản:  Lao động
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 2.81 (Mb)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Festival 1
Festival 1

Tác giả: Sylvie Poisson –Quinton
Nhà xuất bản:  Clé international, Sejer
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Giáo trình kinh tế vi mô
Giáo trình kinh tế vi mô

Tác giả: Lê Kim Chung (ch.b.)
Nhà xuất bản:  Chính trị Quốc gia
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Giáo trình Nguyên lý kế toán
Giáo trình Nguyên lý kế toán

Tác giả: Trần Thị Cẩm Thanh
Nguyễn Ngọc Tiến
Nhà xuất bản:  Tài chính
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Giáo trình Công nghệ phục vụ khách sạn-nhà hàng
Giáo trình Công nghệ phục vụ khách sạn-nhà hàng

Tác giả: Nguyễn Văn Đính, Hoàng Thị Lan Hương
Nhà xuất bản:  Đại học Kinh tế quốc dân
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 7.70 (Mb)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Be my guest - English for the Hotel Industry
Be my guest - English for the Hotel Industry

Tác giả: Francis O’Hara
Nhà xuất bản:  Cambridge University Press
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 17.60 (Mb)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Highly Recommended – English for the hotel and catering indust
Highly Recommended – English for the hotel and catering indust

Tác giả: Trish Stott & Rod Revell
Nhà xuất bản:  Oxford
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 5.06 (Mb)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Basic Kitchen and Food Service Management
Basic Kitchen and Food Service Management

Tác giả: The BC Cook Articulation Committee
Nhà xuất bản:  Victoria, B.C.: Bccampus
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 861.10 (Kb)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Diplomatic Protocol: Etiquette Statecraft and Trust
Diplomatic Protocol: Etiquette Statecraft and Trust

Tác giả: Rosalie Rivett
Nhà xuất bản:  Whittles Publishing
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 7.70 (Mb)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Giáo trình lý thuyết nghiệp vụ lễ tân
Giáo trình lý thuyết nghiệp vụ lễ tân

Tác giả: Phạm Thị Cúc
Nhà xuất bản:  Hà Nội
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 15.60 (Mb)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Hotel front office management
Hotel front office management

Tác giả: James a. Bardi
Nhà xuất bản:  Wiley
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 3.93 (Mb)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Professional Front Office Management
Professional Front Office Management

Tác giả: Robert H. Woods, Jack D. Ninemeier, David K.Hayes and Michele A. Austin
Nhà xuất bản:  Pearson
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 17.55 (Mb)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Dịch tễ học cơ bản
Dịch tễ học cơ bản

Tác giả: R Bonita, R Beaglehole, T Kjellstrom
Nhà xuất bản: 
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 3.65 (Mb)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Quản trị buồng : Từ lý thuyết đến thực tiễn
Quản trị buồng : Từ lý thuyết đến thực tiễn

Tác giả: Nguyễn Quyết Thắng
Nhà xuất bản: 
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 391.12 (Mb)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Tiêu chuẩn nghề du lịch Việt Nam - Vận hành cơ sở lưu trú nhỏ
Tiêu chuẩn nghề du lịch Việt Nam - Vận hành cơ sở lưu trú nhỏ

Tác giả:
Nhà xuất bản: 
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 7.25 (Mb)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Tiêu chuẩn kỹ năng nghề du lịch Việt Nam - Nghiệp vụ lễ tân
Tiêu chuẩn kỹ năng nghề du lịch Việt Nam - Nghiệp vụ lễ tân

Tác giả:
Nhà xuất bản: 
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 6.02 (Mb)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Tiêu chuẩn kỹ năng nghề du lịch Việt Nam - Nghiệp vụ buồng
Tiêu chuẩn kỹ năng nghề du lịch Việt Nam - Nghiệp vụ buồng

Tác giả:
Nhà xuất bản: 
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 10.76 (Mb)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Tiêu chuẩn kỹ năng nghề du lịch Việt Nam-Nghiệp vụ an ninh khách sạn
Tiêu chuẩn kỹ năng nghề du lịch Việt Nam-Nghiệp vụ an ninh khách sạn

Tác giả:
Nhà xuất bản: 
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 2.76 (Mb)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Consumer behaviour in tourism
Consumer behaviour in tourism

Tác giả: John Swarbrooke, Susan Horner
Nhà xuất bản:  Elsevier
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 2.01 (Mb)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Giáo trình thống kê du lịch
Giáo trình thống kê du lịch

Tác giả: Nguyễn Thị Hoàng Oanh
Nhà xuất bản:  Hà Nội
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 5.52 (Mb)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Learn data analysis with Python: Lesson in Coding
Learn data analysis with Python: Lesson in Coding

Tác giả: A. J. Henley, Dave Wolf
Nhà xuất bản:  Apress
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 978.73 (Kb)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Giáo trình quản trị nhân lực
Giáo trình quản trị nhân lực

Tác giả:
Nhà xuất bản:  Đại học Kinh tế Quốc dân
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 1.61 (Mb)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Quản trị tài chính = Fundamentals of financial management
Quản trị tài chính = Fundamentals of financial management

Tác giả: Brigham, Eugene F.
Nhà xuất bản:  Hồng Đức
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 61.78 (Mb)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:

Chỉ dẫn

Để xem chi tiết file tài liệu số, bạn đọc cần đăng nhập

Chi tiết truy cập Hướng dẫn

 

Đăng nhập

Thống kê

Thư viện truyền thống Thư viện số

Thống kê truy cập

17.958.713

: 446.933