Tài liệu số - Kết quả tìm kiếm

  Tìm thấy 48 tài liệu thỏa mãn điều kiện tìm kiếm. Kiểu hiển thị:    
12
Con đường phía trước  = The Road ahead
Con đường phía trước = The Road ahead

Tác giả: Bill Gates
Nhà xuất bản:  [knxb]
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
50 việc cần làm trước khi kết hôn
50 việc cần làm trước khi kết hôn

Tác giả: Akihiro Nakatani
Nhà xuất bản:  [knxb]
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Những bí quyết giao tiếp tốt = The secrets of good communication : How to talk to anyone, anytime, anywhere
Những bí quyết giao tiếp tốt = The secrets of good communication : How to talk to anyone, anytime, anywhere

Tác giả: Larry King
Nhà xuất bản:  [knxb]
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Làm chủ nghệ thuật thuyết phục
Làm chủ nghệ thuật thuyết phục

Tác giả: Robert B.Cladini
Ngọc Trâm (dịch)
Nhà xuất bản:  [knxb]
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Sắc, giới = Lust, Caution
Sắc, giới = Lust, Caution

Tác giả: Eileen Chang
Julia Lowell
Lan Huệ (dịch)
Nhà xuất bản:  [knxb]
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
MeKong - Dòng sông nghẽn mạch : Ký sự
MeKong - Dòng sông nghẽn mạch : Ký sự

Tác giả: Ngô Thế Vinh
Nhà xuất bản:  [knxb]
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Phạm Xuân Ẩn - Ông là ai?
Phạm Xuân Ẩn - Ông là ai?

Tác giả:
Nhà xuất bản:  [knxb]
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Tây Sơn bi hùng truyện : Tiểu thuyết lịch sử
Tây Sơn bi hùng truyện : Tiểu thuyết lịch sử

Tác giả: Lê Đình Danh
Nhà xuất bản:  [knxb]
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Vương triều sụp đổ : Tiểu thuyết lịch sử
Vương triều sụp đổ : Tiểu thuyết lịch sử

Tác giả: Hoàng Quốc Hải
Nhà xuất bản:  [knxb]
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Tôi đúng, bạn sai, giờ thì sao : Vượt qua bế tắc để giành được những gì bạn muốn
Tôi đúng, bạn sai, giờ thì sao : Vượt qua bế tắc để giành được những gì bạn muốn

Tác giả: Xavier Amader
Nhà xuất bản:  [knxb]
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Plato và con thú mỏ vịt bước vào quán bar… = Plato and the Platypus Walk into a Bar…
Plato và con thú mỏ vịt bước vào quán bar… = Plato and the Platypus Walk into a Bar…

Tác giả: Thomas Cathcart
Daniel Klein
Tiết Hùng Thái (dịch)
Nhà xuất bản:  [knxb]
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Tân An ngày xưa
Tân An ngày xưa

Tác giả: Đào Văn Hội
Nhà xuất bản:  [knxb]
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Phù Nam - Nền Văn Minh suy tàn : Chuyên đề tổng hợp
Phù Nam - Nền Văn Minh suy tàn : Chuyên đề tổng hợp

Tác giả: Thông Thanh Khánh
Nhà xuất bản:  [knxb]
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Sức mạnh của 6-Sigma
Sức mạnh của 6-Sigma

Tác giả: Subir Chowdhury
Ngô Tuyển (Dịch)
Nhà xuất bản:  [knxb]
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Những lá thư người cha gửi cho con gái
Những lá thư người cha gửi cho con gái

Tác giả: Jawaharlal Nehru
Thái Văn Châu (dịch)
Nhà xuất bản:  [knxb]
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Phở
Phở

Tác giả: Nguyễn Tuân
Nhà xuất bản:  [knxb]
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Ngàn cánh hạc = Thousand Cranes
Ngàn cánh hạc = Thousand Cranes

Tác giả: Yasunari Kawabata
Trùng Dương (dịch)
Nhà xuất bản:  [knxb]
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Memnon ou la sagesse humainne
Memnon ou la sagesse humainne

Tác giả: Voltaire
Nhà xuất bản:  [knxb]
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Ba người lính ngự lâm
Ba người lính ngự lâm

Tác giả: Alexandre Dumas
Nguyễn Bản (dịch)
Nhà xuất bản:  [knxb]
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Tiếng chim hót trong bụi mận gai
Tiếng chim hót trong bụi mận gai

Tác giả: Coleen Mc Cullough
Nhà xuất bản:  [knxb]
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Người thầy kính yêu = To Sir, with love
Người thầy kính yêu = To Sir, with love

Tác giả: Edward Ricardo Braithwaite
Nhà xuất bản:  [knxb]
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Việt Nam ngày nay - Chuyện mưu sinh
Việt Nam ngày nay - Chuyện mưu sinh

Tác giả: Gerard Sasges
Nhà xuất bản:  [knxb]
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Có một nền văn hóa Việt Nam
Có một nền văn hóa Việt Nam

Tác giả: Hoài Thanh
Nhà xuất bản:  [knxb]
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Niềm vui mãn nguyện = The joy of Feeling good :  Tám bí quyết sống hạnh phúc và phong nhiêu = Eight keys to a Happy & Abundant life
Niềm vui mãn nguyện = The joy of Feeling good : Tám bí quyết sống hạnh phúc và phong nhiêu = Eight keys to a Happy & Abundant life

Tác giả: William A.Miller
Nhà xuất bản:  [knxb]
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
100 điều doanh nhân trẻ cần biết
100 điều doanh nhân trẻ cần biết

Tác giả: Minh An
Nhà xuất bản:  [knxb]
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
12

Chỉ dẫn

Để xem chi tiết file tài liệu số, bạn đọc cần đăng nhập

Chi tiết truy cập Hướng dẫn

 

Đăng nhập

Thống kê

Thư viện truyền thống Thư viện số

Thống kê truy cập

16.327.921

: 567.718