Tài liệu số - Kết quả tìm kiếm

  Tìm thấy 5748 tài liệu thỏa mãn điều kiện tìm kiếm. Kiểu hiển thị:    
12345678910...>>
Giáo trình vật liệu bán dẫn
Giáo trình vật liệu bán dẫn

Tác giả: Phùng Hồ, Phan Quốc Phô
Nhà xuất bản:  Khoa học và kỹ thuật
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 21.70 (Mb)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Giáo trình phương pháp luận nghiên cứu khoa học
Giáo trình phương pháp luận nghiên cứu khoa học

Tác giả: Vũ Cao Đàm
Nhà xuất bản:  Giáo dục Việt Nam
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Công nghệ chế tạo mạch vi điện tử
Công nghệ chế tạo mạch vi điện tử

Tác giả: Nguyễn Đức Chiến (ch.b.), Nguyễn Văn Hiếu
Nhà xuất bản:  Bách khoa Hà Nội
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Quản trị nguồn nhân lực
Quản trị nguồn nhân lực

Tác giả: Trần Kim Dung
Nhà xuất bản:  Tài Chính
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Giáo trình quản trị kinh doanh khách sạn
Giáo trình quản trị kinh doanh khách sạn

Tác giả: Ch.b.: Nguyễn Văn Mạnh, Hoàng Thị Lan Hương
Nhà xuất bản:  Đại học Kinh tế Quốc dân
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Xử lý ảnh số - lý thuyết và thực hành với Matlab
Xử lý ảnh số - lý thuyết và thực hành với Matlab

Tác giả: Hồ Văn Sung
Nhà xuất bản:  Khoa học và Kỹ thuật
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Thiết kế hệ thống HMI/SCADA với TIA PORTAL
Thiết kế hệ thống HMI/SCADA với TIA PORTAL

Tác giả: Trần Văn Hiếu
Nhà xuất bản:  Khoa học và kỹ thuật
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Giáo trình hệ thống truyền động thủy lực và khí nén
Giáo trình hệ thống truyền động thủy lực và khí nén

Tác giả: Trần Ngọc Hải (ch.b.), Trần Xuân Tuỳ
Nhà xuất bản:  Xây dựng
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Lập trình IOT với arduino ESP8266 và XBEE
Lập trình IOT với arduino ESP8266 và XBEE

Tác giả: Nguyễn Tất Bảo Thiện, Phạm Quang Huy
Nhà xuất bản:  Thanh niên
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Lý thuyết điều khiển tự động
Lý thuyết điều khiển tự động

Tác giả: Nguyễn Thị Phương Hà (ch.b.), Huỳnh Thái Hoàng
Nhà xuất bản:  Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Kỹ thuật hệ thống năng lượng tái tạo
Kỹ thuật hệ thống năng lượng tái tạo

Tác giả: Hồ Phạm Duy Ái (ch.b.), Nguyễn Hữu Phúc, Nguyễn Văn Tài…
Nhà xuất bản:  Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Lập trình hệ thống nhúng với raspberry
Lập trình hệ thống nhúng với raspberry

Tác giả: Nguyễn Tất Bảo Thiện, Phạm Quang Huy
Nhà xuất bản:  Thanh niên
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Thiết kế điện tử tiên tiến
Thiết kế điện tử tiên tiến

Tác giả: Nguyễn Trung Hiếu, Đặng Hoài Bắc
Nhà xuất bản:  Thông tin và Truyền thông
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Giáo trình cơ điện tử
Giáo trình cơ điện tử

Tác giả:
Nhà xuất bản:  Xây dựng
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Điện công nghiệp và điều khiển động cơ
Điện công nghiệp và điều khiển động cơ

Tác giả: Nguyễn Trọng Thắng, Trần Thế San
Nhà xuất bản:  Khoa học và kỹ thuật
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Cơ sở hệ thống điều khiển quá trình
Cơ sở hệ thống điều khiển quá trình

Tác giả: Hoàng Minh Sơn
Nhà xuất bản:  Bách khoa Hà Nội
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Giáo trình điện tử công suất bộ biến đổi : Lý thuyết - Bài tập
Giáo trình điện tử công suất bộ biến đổi : Lý thuyết - Bài tập

Tác giả: Phạm Quang Huy, Lê Nguyễn Hồng Phong
Nhà xuất bản:  Thanh niên
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Năng lực số = Digital literacy
Năng lực số = Digital literacy

Tác giả: Đỗ Văn Hùng (ch.b.)
Trần Đức Hòa
Nguyễn Thị Kim Dung...
Nhà xuất bản:  Đại học Quốc gia Hà Nội
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Kỹ thuật điện cao áp : T.2 : Quá điện áp trong hệ thống điện
Kỹ thuật điện cao áp : T.2 : Quá điện áp trong hệ thống điện

Tác giả: Hoàng Việt
Nhà xuất bản:  Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Giáo trình kỹ thuật xung - số
Giáo trình kỹ thuật xung - số

Tác giả: Đặng Văn Chuyết (ch.b.) , Nguyễn Thị Thu Hà, Phạm Xuân Khánh, Lê Văn Thái
Nhà xuất bản:  Giáo dục
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Lý thuyết mạch
Lý thuyết mạch

Tác giả: Đỗ Huy Giác, Phan Trọng Hanh, Phạm Minh Nghĩa
Nhà xuất bản:  Thông tin và Truyền thông
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Thông tin vô tuyến
Thông tin vô tuyến

Tác giả: Nguyễn Văn Đức (ch.b.), Vũ Văn Yêm, Nguyễn Quốc Khương
Nhà xuất bản:  Khoa học và kỹ thuật
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Giáo trình đo lường cảm biến : Lý thuyết - Thực hành
Giáo trình đo lường cảm biến : Lý thuyết - Thực hành

Tác giả: Nguyễn Vũ Quỳnh, Phạm Quang Huy
Nhà xuất bản:  Thanh niên
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
12345678910...>>

Chỉ dẫn

Để xem chi tiết file tài liệu số, bạn đọc cần đăng nhập

Chi tiết truy cập Hướng dẫn

 

Đăng nhập

Thống kê

Thư viện truyền thống Thư viện số

Thống kê truy cập

10.491.701

: 366.533