Tài liệu số - Kết quả tìm kiếm

  Tìm thấy 906 tài liệu thỏa mãn điều kiện tìm kiếm. Kiểu hiển thị:    
12345678910...>>
Xử lý tín hiệu số phương pháp truyền thống kết hợp với phần mềm MATLAB Tập 2
Xử lý tín hiệu số phương pháp truyền thống kết hợp với phần mềm MATLAB Tập 2

Tác giả: Hồ Văn Sung
Nhà xuất bản:  Giáo dục
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Thí nghiệm công nghệ sinh học Tập 1
Thí nghiệm công nghệ sinh học Tập 1

Tác giả: Nguyễn Đức Lượng (ch.b), Cao Cường
Nhà xuất bản:  ĐH Quốc gia TP. Hồ Chí Minh
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Mạch điện tử thông tin
Mạch điện tử thông tin

Tác giả: Hoàng Đình Chiến
Nhà xuất bản:  ĐH Quốc gia TP. Hồ Chí Minh
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Giáo trình sinh học tế bào
Giáo trình sinh học tế bào

Tác giả: Bùi Hồng Hải (ch.b), Trương Thị Huệ..
Nhà xuất bản:  Bách khoa Hà Nội
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Giáo trình biện pháp sinh học bảo vệ thực vật
Giáo trình biện pháp sinh học bảo vệ thực vật

Tác giả: Nguyễn Văn Đĩnh (ch.b), Đỗ Tấn Dũng..
Nhà xuất bản:  Nông nghiệp
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Xử lý âm thanh và hình ảnh
Xử lý âm thanh và hình ảnh

Tác giả: Nguyễn Thanh Bình
Nhà xuất bản:  HVCNBC Viễn thông
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Wireless Sensor Networks Principles, Design and Applications
Wireless Sensor Networks Principles, Design and Applications

Tác giả: S.-H. Yang
Nhà xuất bản:  Springer
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Wireless communications
Wireless communications

Tác giả: Andreas F. Molisch
Nhà xuất bản:  John Wiley & Sons
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Viba số
Viba số

Tác giả: Bùi Thiện Minh
Nhà xuất bản:  NXB Bưu điện
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Understanding Telecommunications Networks
Understanding Telecommunications Networks

Tác giả: Andy Valdar
Nhà xuất bản:  The Institution of Engineering and Technology
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Understanding GPS-GNSS
Understanding GPS-GNSS

Tác giả: Elliott D. Kaplan
Nhà xuất bản:  Artech House Press
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Trường điện từ và truyền sóng
Trường điện từ và truyền sóng

Tác giả: Phan Anh,
Nhà xuất bản:  NXB Đại học quốc gia Hà Nội
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Thực tập thiết kế điện tử ứng dụng
Thực tập thiết kế điện tử ứng dụng

Tác giả: BM. ĐT-VT
Nhà xuất bản:  ĐH Quy Nhơn (Lưu hành nội bộ)
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Thực hành thiết kế mạch tích hợp CMOS
Thực hành thiết kế mạch tích hợp CMOS

Tác giả: Nguyễn Văn Hào
Nhà xuất bản:  ĐH Quy Nhơn (Lưu hành nội bộ)
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Thực hành mạng máy tính
Thực hành mạng máy tính

Tác giả: Nguyễn Duy Thông
Nhà xuất bản: 
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Thực hành đo lường và cảm biến điển tử
Thực hành đo lường và cảm biến điển tử

Tác giả: Nguyễn Đỗ Dũng
Nhà xuất bản:  ĐH Quy Nhơn (Lưu hành nội bộ)
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Thực hành điện tử 1
Thực hành điện tử 1

Tác giả: BM. ĐT-VT
Nhà xuất bản:  ĐH Quy Nhơn (lưu hành nội bộ)
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Thông tin số
Thông tin số

Tác giả: Nguyễn Viết Kính
Nhà xuất bản:  NXB Giáo dục
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Thiết kế vi mạch tích hợp (VLSI design)
Thiết kế vi mạch tích hợp (VLSI design)

Tác giả: Huỳnh Công Tú
Nhà xuất bản:  NXB KH&KT
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Thiết kế hệ thống nhúng
Thiết kế hệ thống nhúng

Tác giả: Đặng Hoài Bắc
Nhà xuất bản:  NXB Thông tin tuyền thông
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
The Internet-of-Things and data analytics handbook
The Internet-of-Things and data analytics handbook

Tác giả: Hwaiyu Geng
Nhà xuất bản:  Wiley
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Tập thực hành viễn thông 1
Tập thực hành viễn thông 1

Tác giả: Khoa Kỹ thuật và Công nghệ, ĐH Quy Nhơn
Nhà xuất bản: 
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Tập thí nghiệm Xử lý tín hiệu số
Tập thí nghiệm Xử lý tín hiệu số

Tác giả: Phạm Hồng Thịnh
Nhà xuất bản:  ĐH Quy Nhơn (Lưu hành nội bộ)
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Tài liệu Thực tập thiết kế điện tử cơ bản
Tài liệu Thực tập thiết kế điện tử cơ bản

Tác giả: Nguyễn Duy Thông
Nhà xuất bản:  ĐH Quy Nhơn (Lưu hành nội bộ)
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Tài liệu thực hành truyền thông đa phương tiện
Tài liệu thực hành truyền thông đa phương tiện

Tác giả: Nguyễn Tường Thành
Nhà xuất bản:  Trường Đại học Quy Nhơn
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
12345678910...>>

Chỉ dẫn

Để xem chi tiết file tài liệu số, bạn đọc cần đăng nhập

Chi tiết truy cập Hướng dẫn

 

Đăng nhập

Thống kê

Thư viện truyền thống Thư viện số

Thống kê truy cập

16.328.851

: 568.648