Tài liệu số - Kết quả tìm kiếm

  Tìm thấy 585 tài liệu thỏa mãn điều kiện tìm kiếm. Kiểu hiển thị:    
12345678910...>>
Ecologically based integrated pest management
Ecologically based integrated pest management

Tác giả: Gerrit W. Cuperus
Nhà xuất bản: 
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 4.02 (Mb)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Giáo trình thống kê sinh học
Giáo trình thống kê sinh học

Tác giả: Chu Văn Mẫn, Đào Hữu Hồ
Nhà xuất bản: 
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 3.09 (Mb)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
2. Statistical Methods in Biology_ Design and Analysis of Experiments and Regression
2. Statistical Methods in Biology_ Design and Analysis of Experiments and Regression

Tác giả: S.J. Welham
Nhà xuất bản: 
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 6.44 (Mb)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Giáo trình thực hành sinh học tế bào
Giáo trình thực hành sinh học tế bào

Tác giả: Nguyễn Xuân Viết
Nhà xuất bản: 
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 63.49 (Mb)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Giáo trình sinh học tế bào
Giáo trình sinh học tế bào

Tác giả: Nguyễn Như Hiển
Nhà xuất bản: 
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 4.30 (Mb)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Giáo trình bảo quản nông sản
Giáo trình bảo quản nông sản

Tác giả: Nguyễn Mạnh Khải
Nhà xuất bản: 
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 23.42 (Mb)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Giáo trình máy và thiết bị nông nghiệp
Giáo trình máy và thiết bị nông nghiệp

Tác giả: Trần Đức Dũng
Nhà xuất bản: 
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 54.15 (Mb)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Giáo trình kỹ thuật trồng cây ăn quả
Giáo trình kỹ thuật trồng cây ăn quả

Tác giả: Phạm Văn Duệ
Nhà xuất bản: 
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 31.03 (Mb)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Giáo trình Sinh thái học nông nghiệp và tài nguyên môi trường
Giáo trình Sinh thái học nông nghiệp và tài nguyên môi trường

Tác giả: Đặng Kim Vui, Bùi Tuyết Nhung, Nguyễn Thị Mão
Nhà xuất bản: 
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 3.60 (Mb)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Giáo trình động vật học có xương sống
Giáo trình động vật học có xương sống

Tác giả: Lê Vũ Khôi
Nhà xuất bản: 
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 92.21 (Mb)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Giáo trình Văn hóa các nước Đông Nam Á
Giáo trình Văn hóa các nước Đông Nam Á

Tác giả: Dương Văn Huy, Ngô Hải Ninh (ch.b.)
Nhà xuất bản: 
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 18.87 (Mb)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Vật liệu kỹ thuật
Vật liệu kỹ thuật

Tác giả: Nguyễn Khắc Xương (ch.b.)
Nhà xuất bản: 
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 44.28 (Mb)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Toán cao cấp T.3
Toán cao cấp T.3

Tác giả: Nguyễn Đình Trí (ch.b.), Tạ Văn Đĩnh, Nguyễn Hồ Quỳnh
Nhà xuất bản: 
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 9.26 (Mb)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Toán cao cấp T.2
Toán cao cấp T.2

Tác giả: Nguyễn Đình Trí (ch.b.), Tạ Văn Đĩnh, Nguyễn Hồ Quỳnh
Nhà xuất bản: 
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 14.57 (Mb)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Phân loại và hệ thống thực vật (Taxonomy and systematícs of plantae)
Phân loại và hệ thống thực vật (Taxonomy and systematícs of plantae)

Tác giả: Trần Đình Lý, Trần Thế Bách, Bùi Thu Hà
Nhà xuất bản: 
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 13.88 (Mb)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Giáo trình thực hành dạy học Ngữ Văn ở Trường phổ thông
Giáo trình thực hành dạy học Ngữ Văn ở Trường phổ thông

Tác giả: Phạm Thị Thu Hương (ch.b.), Đoàn Thị Thanh Huyền, Trịnh Thị Lan..
Nhà xuất bản: 
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 16.01 (Mb)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Giáo trình Kinh tế Việt Nam
Giáo trình Kinh tế Việt Nam

Tác giả: Nguyễn Văn Thường
Nhà xuất bản: 
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 15.57 (Mb)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Giáo trình khí cụ điện
Giáo trình khí cụ điện

Tác giả: Hồ Xuân Thanh - Phạm Xuân Hổ
Nhà xuất bản:  ĐH QG tp.HCM
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Giáo trình Các quá trình chế tạo
Giáo trình Các quá trình chế tạo

Tác giả: Trần Doãn Sơn (chủ biên)
Nhà xuất bản:  ĐH QG tp.HCM
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Giáo trình Toán rời rạc
Giáo trình Toán rời rạc

Tác giả: Võ Văn Tuấn Dũng
Nhà xuất bản:  Thống Kê
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Giáo trình Ansys - Phân tích ứng suất và biến dạng
Giáo trình Ansys - Phân tích ứng suất và biến dạng

Tác giả: Đỗ Thành Trung
Nhà xuất bản:  ĐH QG tp.HCM
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Giáo trình tin học chuyên ngành cơ học biến dạng và cán kim loại
Giáo trình tin học chuyên ngành cơ học biến dạng và cán kim loại

Tác giả: Phạm Văn Côi
Nhà xuất bản:  Khoa học và Kỹ thuật
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Tài liệu dạy học mỹ thuật dành cho giáo viên tiểu học
Tài liệu dạy học mỹ thuật dành cho giáo viên tiểu học

Tác giả: Nguyễn Thị Nhung
Nhà xuất bản:  Giáo dục Việt Nam
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Tài liệu hỗ trợ giáo viên tập sự môn Hóa học
Tài liệu hỗ trợ giáo viên tập sự môn Hóa học

Tác giả: Hoàng Thị chiên - Mai Xuân Trường
Nhà xuất bản:  ĐH Quốc Gia Hà Nội
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Giáo trình Lịch sử nghệ thuật Tập 2
Giáo trình Lịch sử nghệ thuật Tập 2

Tác giả: Đặng Thái Hoàng, Nguyễn Văn Đỉnh
Nhà xuất bản:  Xây dựng
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
12345678910...>>

Chỉ dẫn

Để xem chi tiết file tài liệu số, bạn đọc cần đăng nhập

Chi tiết truy cập Hướng dẫn

 

Đăng nhập

Thống kê

Thư viện truyền thống Thư viện số

Thống kê truy cập

16.337.399

: 577.196