Tài liệu số - Kết quả tìm kiếm

  Tìm thấy 558 tài liệu thỏa mãn điều kiện tìm kiếm. Kiểu hiển thị:    
12345678910...>>
Giáo trình Văn hóa các nước Đông Nam Á
Giáo trình Văn hóa các nước Đông Nam Á

Tác giả: Dương Văn Huy, Ngô Hải Ninh (ch.b.)
Nhà xuất bản: 
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 18.87 (Mb)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Vật liệu kỹ thuật
Vật liệu kỹ thuật

Tác giả: Nguyễn Khắc Xương (ch.b.)
Nhà xuất bản: 
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 44.28 (Mb)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Toán cao cấp T.3
Toán cao cấp T.3

Tác giả: Nguyễn Đình Trí (ch.b.), Tạ Văn Đĩnh, Nguyễn Hồ Quỳnh
Nhà xuất bản: 
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 9.26 (Mb)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Toán cao cấp T.2
Toán cao cấp T.2

Tác giả: Nguyễn Đình Trí (ch.b.), Tạ Văn Đĩnh, Nguyễn Hồ Quỳnh
Nhà xuất bản: 
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 14.57 (Mb)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Phân loại và hệ thống thực vật (Taxonomy and systematícs of plantae)
Phân loại và hệ thống thực vật (Taxonomy and systematícs of plantae)

Tác giả: Trần Đình Lý, Trần Thế Bách, Bùi Thu Hà
Nhà xuất bản: 
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 13.88 (Mb)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Giáo trình thực hành dạy học Ngữ Văn ở Trường phổ thông
Giáo trình thực hành dạy học Ngữ Văn ở Trường phổ thông

Tác giả: Phạm Thị Thu Hương (ch.b.), Đoàn Thị Thanh Huyền, Trịnh Thị Lan..
Nhà xuất bản: 
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 16.01 (Mb)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Giáo trình Kinh tế Việt Nam
Giáo trình Kinh tế Việt Nam

Tác giả: Nguyễn Văn Thường
Nhà xuất bản: 
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 15.57 (Mb)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Giáo trình khí cụ điện
Giáo trình khí cụ điện

Tác giả: Hồ Xuân Thanh - Phạm Xuân Hổ
Nhà xuất bản:  ĐH QG tp.HCM
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Giáo trình Các quá trình chế tạo
Giáo trình Các quá trình chế tạo

Tác giả: Trần Doãn Sơn (chủ biên)
Nhà xuất bản:  ĐH QG tp.HCM
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Giáo trình Toán rời rạc
Giáo trình Toán rời rạc

Tác giả: Võ Văn Tuấn Dũng
Nhà xuất bản:  Thống Kê
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Giáo trình Ansys - Phân tích ứng suất và biến dạng
Giáo trình Ansys - Phân tích ứng suất và biến dạng

Tác giả: Đỗ Thành Trung
Nhà xuất bản:  ĐH QG tp.HCM
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Giáo trình tin học chuyên ngành cơ học biến dạng và cán kim loại
Giáo trình tin học chuyên ngành cơ học biến dạng và cán kim loại

Tác giả: Phạm Văn Côi
Nhà xuất bản:  Khoa học và Kỹ thuật
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Tài liệu dạy học mỹ thuật dành cho giáo viên tiểu học
Tài liệu dạy học mỹ thuật dành cho giáo viên tiểu học

Tác giả: Nguyễn Thị Nhung
Nhà xuất bản:  Giáo dục Việt Nam
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Tài liệu hỗ trợ giáo viên tập sự môn Hóa học
Tài liệu hỗ trợ giáo viên tập sự môn Hóa học

Tác giả: Hoàng Thị chiên - Mai Xuân Trường
Nhà xuất bản:  ĐH Quốc Gia Hà Nội
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Giáo trình Lịch sử nghệ thuật Tập 2
Giáo trình Lịch sử nghệ thuật Tập 2

Tác giả: Đặng Thái Hoàng, Nguyễn Văn Đỉnh
Nhà xuất bản:  Xây dựng
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Giáo trình thẩm định dự án đầu tư
Giáo trình thẩm định dự án đầu tư

Tác giả: Nguyễn Tiến Long (chủ biên)
Nhà xuất bản:  Đại học Thái Nguyên
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Giáo trình Quản trị học
Giáo trình Quản trị học

Tác giả: Võ Phước Tấn, Nguyễn Thị Nhung
Nhà xuất bản:  Thống Kê
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Giáo trình Quản lý học đại cương
Giáo trình Quản lý học đại cương

Tác giả: Nguyễn Hữu Hải
Nhà xuất bản:  Khoa học và Kỹ thuật
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Giáo trình Tác phẩm báo mạng điện tử
Giáo trình Tác phẩm báo mạng điện tử

Tác giả: Nguyễn Thị Trường Giang
Nhà xuất bản:  Thông tin và truyền thông
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Giáo trình Lịch sử nghệ thuật Tập 1
Giáo trình Lịch sử nghệ thuật Tập 1

Tác giả: Đặng Thái Hoàng, Nguyễn Văn Đỉnh
Nhà xuất bản:  Xây Dựng
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Tin học ứng dụng cầu đường
Tin học ứng dụng cầu đường

Tác giả: TS. Phạm Văn Thoan
Nhà xuất bản:  Xây dựng
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Giáo trình maý tính và mạng máy tính
Giáo trình maý tính và mạng máy tính

Tác giả: Ts. Phạm Ngọc Thắng (chủ biên)
Nhà xuất bản:  Giáo dục Việt Nam
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Lẽ phải - Luật quốc tế và chủ quyền trên hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa
Lẽ phải - Luật quốc tế và chủ quyền trên hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa

Tác giả: Nguyễn Viết Long
Nhà xuất bản:  Trẻ
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Giáo trình Tiếng Anh chuyên ngành điện
Giáo trình Tiếng Anh chuyên ngành điện

Tác giả: Hứa Thị Mai Hoa
Nhà xuất bản:  Hà Nội
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
12345678910...>>

Chỉ dẫn

Để xem chi tiết file tài liệu số, bạn đọc cần đăng nhập

Chi tiết truy cập Hướng dẫn

 

Đăng nhập

Thống kê

Thư viện truyền thống Thư viện số

Thống kê truy cập

14.879.407

: 124.905