Tài liệu số - Kết quả tìm kiếm

  Tìm thấy 6934 tài liệu thỏa mãn điều kiện tìm kiếm. Kiểu hiển thị:    
12345678910...>>
Manual of basic techniques for a health laboratory
Manual of basic techniques for a health laboratory

Tác giả: World Health Organization
Nhà xuất bản:  Geneva
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Kỹ thuật sản xuất giống một số loài cá nuôi
Kỹ thuật sản xuất giống một số loài cá nuôi

Tác giả: Nguyễn Tường Anh
Nhà xuất bản:  NXB Nông nghiệp, TP. HCM
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Organic chemistry laboratory techniques, 2nd edition
Organic chemistry laboratory techniques, 2nd edition

Tác giả: Lisa Nichols
Nhà xuất bản: 
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Sinh thái học nông nghiệp và quản lý tài nguyên, môi trường
Sinh thái học nông nghiệp và quản lý tài nguyên, môi trường

Tác giả: Đặng Kim Vui, Bùi Tuyết Nhung, Nguyễn Thị Mão,
Nhà xuất bản:  NXB Nông nghiệp
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Giáo trình Kỹ thuật chăn nuôi lợn
Giáo trình Kỹ thuật chăn nuôi lợn

Tác giả: Nguyễn Quang Linh, Hoàng Nghĩa Duyệt và Phùng Thăng Long
Nhà xuất bản:  NXB Nông nghiệp Hà Nội
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Kỹ thuật nuôi tôm he chân trắng
Kỹ thuật nuôi tôm he chân trắng

Tác giả: Thái Bá Hồ, Ngô Trọng Lư
Nhà xuất bản:  NXB Nông nghiệp, Hà Nội
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Manual on the production and use of live food for aquaculture
Manual on the production and use of live food for aquaculture

Tác giả: Lavens, P; Sorgeloos, P. (eds.).
Nhà xuất bản:  FAO Fisheries Technical Paper. No. 361. Rome
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Nuôi thủy sản trong lồng nổi
Nuôi thủy sản trong lồng nổi

Tác giả: Tài liệu kỹ thuật nghề cá và nuôi trồng thủy sản của FAO
Nhà xuất bản:  NXB Xây dựng, Hà Nội
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Marine fish culture
Marine fish culture

Tác giả: John W. Tucker
Nhà xuất bản:  Springer Science + Business Media, B.V
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
 Kỹ thuật sản xuất giống tôm sú chất lượng cao
Kỹ thuật sản xuất giống tôm sú chất lượng cao

Tác giả: Trung tâm Khuyến ngư quốc gia
Nhà xuất bản:  NXB Nông nghiệp, Hà Nội
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Giáo trình Dinh dưỡng và thức ăn vật nuôi
Giáo trình Dinh dưỡng và thức ăn vật nuôi

Tác giả: Tôn Thất Sơn, Nguyễn Thị Mai, Nguyễn Thị Lệ Hằng
Nhà xuất bản:  Hà Nội
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Cơ sở di truyền chọn giống cây trồng
Cơ sở di truyền chọn giống cây trồng

Tác giả: Nguyễn Vũ Thanh Thanh, Chu Hoàng Mậu
Nhà xuất bản:  NXB Đại học Quốc gia Hà Nội
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Giáo trình Cây ăn trái
Giáo trình Cây ăn trái

Tác giả: Nguyễn Bảo Vệ và Lê Thanh Phong
Nhà xuất bản:  NXB Đại học Cần Thơ
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Giáo trình kinh tế tài nguyên và môi trường
Giáo trình kinh tế tài nguyên và môi trường

Tác giả: Nguyễn Văn Song, Vũ Thị Phương Thụy
Nhà xuất bản:  Trường ĐH Nông Nghiệp 1
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Môi trường và con người
Môi trường và con người

Tác giả: Nguyễn Xuân Cự - Nguyễn Thị Phương Loan
Nhà xuất bản:  Đại học Quốc Gia Hà Nội
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Văn bản Hán Văn trích tuyển
Văn bản Hán Văn trích tuyển

Tác giả: Võ Minh Hải
Nhà xuất bản: 
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 1.18 (Mb)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Xây dựng nhóm làm việc
Xây dựng nhóm làm việc

Tác giả: Robert B Maddux
Nhà xuất bản:  Tổng hợp TP. Hồ Chí Minh
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Tuyển tập quy trình công nghệ sản xuất giống thủy sản
Tuyển tập quy trình công nghệ sản xuất giống thủy sản

Tác giả: Bộ thủy sản
Nhà xuất bản:  Nông nghiệp
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Thức ăn và nuôi dưỡng gia cầm
Thức ăn và nuôi dưỡng gia cầm

Tác giả: Bùi Đức Lũng
Lê Hồng Mận
Nhà xuất bản:  Nông nghiệp
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Thức ăn và nuôi dưỡng bò sữa
Thức ăn và nuôi dưỡng bò sữa

Tác giả: Phùng Quốc Quảng
Nguyễn Xuân Trạch
Nhà xuất bản:  Nông nghiệp
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
The physiology of fishes
The physiology of fishes

Tác giả: David H.Evans
James B. Claiborne
Suzanne Currie
Nhà xuất bản:  Taylor & Francis Group
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Sổ tay khuyến nông
Sổ tay khuyến nông

Tác giả: Cục khuyến nông và khuyến lâm
Nhà xuất bản:  Nông nghiệp
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Quản lý thời gian
Quản lý thời gian

Tác giả: Richard Guare, Peg Dawson
Nhà xuất bản:  Lao động
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Principles of animal nutrition and feed technology
Principles of animal nutrition and feed technology

Tác giả: D.V. Reddy
Nhà xuất bản: 
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
12345678910...>>

Chỉ dẫn

Để xem chi tiết file tài liệu số, bạn đọc cần đăng nhập

Chi tiết truy cập Hướng dẫn

 

Đăng nhập

Thống kê

Thư viện truyền thống Thư viện số

Thống kê truy cập

16.329.123

: 568.920