Tài liệu số - Kết quả tìm kiếm

  Tìm thấy 6789 tài liệu thỏa mãn điều kiện tìm kiếm. Kiểu hiển thị:    
12345678910...>>
Xây dựng nhóm làm việc
Xây dựng nhóm làm việc

Tác giả: Robert B Maddux
Nhà xuất bản:  Tổng hợp TP. Hồ Chí Minh
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Tuyển tập quy trình công nghệ sản xuất giống thủy sản
Tuyển tập quy trình công nghệ sản xuất giống thủy sản

Tác giả: Bộ thủy sản
Nhà xuất bản:  Nông nghiệp
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Thức ăn và nuôi dưỡng gia cầm
Thức ăn và nuôi dưỡng gia cầm

Tác giả: Bùi Đức Lũng
Lê Hồng Mận
Nhà xuất bản:  Nông nghiệp
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Thức ăn và nuôi dưỡng bò sữa
Thức ăn và nuôi dưỡng bò sữa

Tác giả: Phùng Quốc Quảng
Nguyễn Xuân Trạch
Nhà xuất bản:  Nông nghiệp
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
The physiology of fishes
The physiology of fishes

Tác giả: David H.Evans
James B. Claiborne
Suzanne Currie
Nhà xuất bản:  Taylor & Francis Group
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Sổ tay khuyến nông
Sổ tay khuyến nông

Tác giả: Cục khuyến nông và khuyến lâm
Nhà xuất bản:  Nông nghiệp
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Quản lý thời gian
Quản lý thời gian

Tác giả: Richard Guare, Peg Dawson
Nhà xuất bản:  Lao động
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Principles of animal nutrition and feed technology
Principles of animal nutrition and feed technology

Tác giả: D.V. Reddy
Nhà xuất bản: 
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Nguyên lý và kỹ thuật sản xuất giống tôm càng xanh
Nguyên lý và kỹ thuật sản xuất giống tôm càng xanh

Tác giả: Nguyễn Thanh Phương
Trần Ngọc Hải..
Nhà xuất bản:  Nông nghiệp
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Lời từ chối hoàn hảo
Lời từ chối hoàn hảo

Tác giả: William Ury
Nhà xuất bản:  Lao động-Xã hội
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Kỹ thuật sản xuất giống và nuôi thương phẩm_Một số đối tượng thủy sản nước ngọt
Kỹ thuật sản xuất giống và nuôi thương phẩm_Một số đối tượng thủy sản nước ngọt

Tác giả: Trung tâm khuyến ngư quốc gia
Nhà xuất bản: 
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Kỹ thuật nuôi thủy đặc sản nước ngọt T.1
Kỹ thuật nuôi thủy đặc sản nước ngọt T.1

Tác giả: Ngô Trọng Lư
Thái Bá Hồ
Nhà xuất bản:  Nông nghiệp
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Kỹ thuật chăn nuôi vịt-ngan
Kỹ thuật chăn nuôi vịt-ngan

Tác giả: Trung tâm khuyến nông quốc gia
Nhà xuất bản:  Nông nghiệp
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Giáo trình di truyền và chọn giống cây trồng 2
Giáo trình di truyền và chọn giống cây trồng 2

Tác giả:
Nhà xuất bản: 
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Giáo trình hệ thống nông nghiệp
Giáo trình hệ thống nông nghiệp

Tác giả: Trần Ngọc Ngoạn (ch.b)
Nguyễn Hữu Hồng
Nhà xuất bản:  Nông nghiệp
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Giáo trình chăn nuôi trâu bò
Giáo trình chăn nuôi trâu bò

Tác giả: Nguyễn Xuân Trạch
Nguyễn Hùng Sơn..
Nhà xuất bản:  Học viện Nông nghiệp
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Fish physiology-Reproduction_ Behavior and Fertility Control
Fish physiology-Reproduction_ Behavior and Fertility Control

Tác giả: W.S.Hoar
D.J.Randall
E.M.Donaldson
Nhà xuất bản:  Academic Press
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Xử lý tín hiệu số phương pháp truyền thống kết hợp với phần mềm MATLAB Tập 2
Xử lý tín hiệu số phương pháp truyền thống kết hợp với phần mềm MATLAB Tập 2

Tác giả: Hồ Văn Sung
Nhà xuất bản:  Giáo dục
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Thí nghiệm công nghệ sinh học Tập 1
Thí nghiệm công nghệ sinh học Tập 1

Tác giả: Nguyễn Đức Lượng (ch.b), Cao Cường
Nhà xuất bản:  ĐH Quốc gia TP. Hồ Chí Minh
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Mạch điện tử thông tin
Mạch điện tử thông tin

Tác giả: Hoàng Đình Chiến
Nhà xuất bản:  ĐH Quốc gia TP. Hồ Chí Minh
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Giáo trình sinh học tế bào
Giáo trình sinh học tế bào

Tác giả: Bùi Hồng Hải (ch.b), Trương Thị Huệ..
Nhà xuất bản:  Bách khoa Hà Nội
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Giáo trình biện pháp sinh học bảo vệ thực vật
Giáo trình biện pháp sinh học bảo vệ thực vật

Tác giả: Nguyễn Văn Đĩnh (ch.b), Đỗ Tấn Dũng..
Nhà xuất bản:  Nông nghiệp
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Xử lý âm thanh và hình ảnh
Xử lý âm thanh và hình ảnh

Tác giả: Nguyễn Thanh Bình
Nhà xuất bản:  HVCNBC Viễn thông
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Wireless Sensor Networks Principles, Design and Applications
Wireless Sensor Networks Principles, Design and Applications

Tác giả: S.-H. Yang
Nhà xuất bản:  Springer
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
12345678910...>>

Chỉ dẫn

Để xem chi tiết file tài liệu số, bạn đọc cần đăng nhập

Chi tiết truy cập Hướng dẫn

 

Đăng nhập

Thống kê

Thư viện truyền thống Thư viện số

Thống kê truy cập

16.256.841

: 496.638