Thứ sáu, Ngày: 14/05/2021

Thống kê truy cập

1.324.308

: 109.204

1. Quy định giờ phục vụ:

Buổi sáng:         từ 07h30’ – 11h30’

Buổi chiều:        từ 13h450’ – 16h45’

Mỗi buổi giành thời gian 30' để cán bộ Thư viện sắp xếp tài liệu, máy móc để chuẩn bị phục vụ !