Thứ sáu, Ngày: 14/05/2021

Thống kê truy cập

1.324.503

: 109.399

DANH SÁCH ĐẢNG VIÊN CHI BỘ THƯ VIỆN

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ 

GHI CHÚ

1

Huỳnh Văn Bàn

Bí thư chi bộ

 

2

Cao Nguyễn Trà Giang

Phó bí thư chi bộ

 

3

Mai Thị Dung

Chi ủy viên

 

4

Lê Thanh Hải

Đảng viên

 

5

Đinh Tú Lan

Đảng viên

 

6

Phạm Thị Thu Thảo

Đảng viên

 

7

Phạm Quốc Tuấn

Đảng viên

 

8

Đoàn Thị Xương

Đảng viên

 

9

Nguyễn Ngọc Yến Thi

Đảng viên