Tài liệu số - Kết quả tìm kiếm

  Tìm thấy 42 tài liệu thỏa mãn điều kiện tìm kiếm. Kiểu hiển thị:    
12
Giáo trình Robocon
Giáo trình Robocon

Tác giả:
Nhà xuất bản:  [knxb]
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Giáo trình Autocad dành cho nhà thiết kế chuyên nghiệp
Giáo trình Autocad dành cho nhà thiết kế chuyên nghiệp

Tác giả: Dương Đức Canh
Nguyễn Trường Sơn
Nhà xuất bản:  [knxb]
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Facebook marketing from A to Z
Facebook marketing from A to Z

Tác giả: Trung Đức
Nhà xuất bản:  [knxb]
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Kỹ năng lãnh đạo hiệu quả
Kỹ năng lãnh đạo hiệu quả

Tác giả: Martin Lanik
Đỗ Hoàng Lan (dịch)
Nhà xuất bản:  [knxb]
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Jeff Bezos và kỷ nguyên Amazon
Jeff Bezos và kỷ nguyên Amazon

Tác giả: Brad Stone
Nhà xuất bản:  [knxb]
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Secrets Dotcom
Secrets Dotcom

Tác giả: Russel Brunson
Nhà xuất bản:  [knxb]
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Thể chế pháp luật kinh tế một số quốc gia trên thế giới : Sách chuyên khảo
Thể chế pháp luật kinh tế một số quốc gia trên thế giới : Sách chuyên khảo

Tác giả: Nguyễn Văn Giàu
Nguyễn Văn Phúc
Nguyễn Đình Cung...
Nhà xuất bản:  [knxb]
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Triết học Albert Camus
Triết học Albert Camus

Tác giả: Robert C. Trundie Jr.
Phan Quang Định (dịch)
Nhà xuất bản:  [knxb]
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Vẻ đẹp của quy đổi
Vẻ đẹp của quy đổi

Tác giả: Võ Minh Ngọc
Nhà xuất bản:  [knxb]
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Thiết kế và đánh giá thuật toán
Thiết kế và đánh giá thuật toán

Tác giả: Trần Tuấn Minh
Nhà xuất bản:  [knxb]
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
24 quy tắc học Kanji trong tiếng Nhật tập 1
24 quy tắc học Kanji trong tiếng Nhật tập 1

Tác giả: Trần Việt Thanh
Nghiêm Đức Thiện
Nhà xuất bản:  knxb
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
24 quy tắc học Kanji trong tiếng Nhật tập 2
24 quy tắc học Kanji trong tiếng Nhật tập 2

Tác giả: Trần Việt Thanh
Nghiêm Đức Thiện
Nhà xuất bản:  knxb
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Lửa trong cái trí
Lửa trong cái trí

Tác giả: Krishnamurti
Nhà xuất bản:  [Knxb]
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Thuật sống dũng
Thuật sống dũng

Tác giả: Hoàng Xuân Việt
Nhà xuất bản:  [Knxb]
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Nếu em không phải một giấc mơ
Nếu em không phải một giấc mơ

Tác giả: Marc Levy
Nhà xuất bản:  [Knxb]
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Tóm lược văn học Hoa Kỳ
Tóm lược văn học Hoa Kỳ

Tác giả: Kathry Van Spanckeren
Nhà xuất bản:  [Knxb]
Lượt tải về: 1
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
An Introduction to Dynamic Games
An Introduction to Dynamic Games

Tác giả: A.Haurie
Krawczyk
Nhà xuất bản:  Knxb
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Truyện cười cổ nhân
Truyện cười cổ nhân

Tác giả: Vương Hồng Sển
Nhà xuất bản:  Knxb
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Nghệ thuật sân khấu Việt Nam
Nghệ thuật sân khấu Việt Nam

Tác giả: Trần Văn Khải, Thanh Trung
Nhà xuất bản:  KNXB
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Tiếp tục chuyến hành trình trong rừng ngập mặn
Tiếp tục chuyến hành trình trong rừng ngập mặn

Tác giả: Barry Clough
Nhà xuất bản:  Knxb
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Bùi Giáng
Bùi Giáng

Tác giả: Bùi Giáng
Nhà xuất bản:  Knxb
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Điển tích chọn lọc
Điển tích chọn lọc

Tác giả: Mộng Bình Sơn
Nhà xuất bản:  Knxb
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Đôi nét về Hàn mạc Tử - Hồi ký
Đôi nét về Hàn mạc Tử - Hồi ký

Tác giả: Quách Tấn
Nhà xuất bản:  Knxb
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Xã hội tri thức, Quản lý kinh doanh, Xã hội và Nhà nước
Xã hội tri thức, Quản lý kinh doanh, Xã hội và Nhà nước

Tác giả: Peter F. Drucker
Nhà xuất bản:  knxb
Lượt tải về: 6
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
12

Đăng nhập

Thống kê

Thư viện truyền thống Thư viện số

Thống kê truy cập

5.309.247

: 247.814