Tài liệu số - Kết quả tìm kiếm

  Tìm thấy 112 tài liệu thỏa mãn điều kiện tìm kiếm. Kiểu hiển thị:    
12345
Kết cấu bê tông cốt thép
Kết cấu bê tông cốt thép

Tác giả: Trần Mạnh Tuấn
Nguyễn Hữu Thành
Nguyễn Hữu Lân...
Nhà xuất bản:  Xây dựng
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Thi công kiến trúc cao tầng
Thi công kiến trúc cao tầng

Tác giả: Hồ Thế Đức
Lưu Minh Luận
Hầu Quản Vỹ...
Nhà xuất bản:  Giao thông Vận tải
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Hướng dẫn thiết kế lắp đặt điện : Theo tiêu chuẩn quốc tế IEC
Hướng dẫn thiết kế lắp đặt điện : Theo tiêu chuẩn quốc tế IEC

Tác giả: Schneider electric S. A.
Dịch: Phan Thị Thanh Bình
Phan Quốc Dũng...
Nhà xuất bản:  Khoa học và Kỹ thuật
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Alain nói về hạnh phúc
Alain nói về hạnh phúc

Tác giả: Émile Chartier ; Dịch: Hồ Thanh Văn, Cao Việt Dũng...
Nhà xuất bản:  Trẻ
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Lý thuyết tổng quát về việc làm lãi suất và tiền tệ
Lý thuyết tổng quát về việc làm lãi suất và tiền tệ

Tác giả: John Maynard Keynes
Đỗ Trọng Hợp
Trần Mạnh Chín...
Nhà xuất bản:  Giáo dục
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Thị trường chứng khoán - Securities matket
Thị trường chứng khoán - Securities matket

Tác giả: Nguyễn Thanh Tuyên
Nguyễn Đăng Dờn
Bùi Kim Yến...
Nhà xuất bản:  Thống kê
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Thể chế pháp luật kinh tế một số quốc gia trên thế giới : Sách chuyên khảo
Thể chế pháp luật kinh tế một số quốc gia trên thế giới : Sách chuyên khảo

Tác giả: Nguyễn Văn Giàu
Nguyễn Văn Phúc
Nguyễn Đình Cung...
Nhà xuất bản:  [knxb]
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Con đường thoát hạn
Con đường thoát hạn

Tác giả: Seth M. Siegel
Nguyễn Đức Hưng
Nguyễn Đắc Lộc...
Nhà xuất bản:  Thế giới
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Nhân học đại cương
Nhân học đại cương

Tác giả: Nguyễn Văn Mạnh (ch.b.)
Nguyễn Xuân Hồng
Nguyễn Chí Ngân...
Nhà xuất bản:  Đại học Huế
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Công nghệ sinh học cho nông dân, Q.4 : Chế phẩm sinh học bảo vệ cây trồng
Công nghệ sinh học cho nông dân, Q.4 : Chế phẩm sinh học bảo vệ cây trồng

Tác giả: Trần Thị Thanh Thuyết
Nguyễn Thị Thu Hà
Nguyễn Thanh Bình...
Nhà xuất bản:  Hà Nội
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Principles of internal medicine
Principles of internal medicine

Tác giả: Wiener
Fauci
Braunwald...
Nhà xuất bản:  Diễn đàn Y khoa
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Tài liệu giáo khoa chuyên Tin, Q.2
Tài liệu giáo khoa chuyên Tin, Q.2

Tác giả: Hồ Sĩ Đàm (ch.b.)
Đỗ Đức Đồng
Lê Minh Hoàng...
Nhà xuất bản:  Giáo dục Việt Nam
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Tài liệu giáo khoa chuyên Tin, Q.1
Tài liệu giáo khoa chuyên Tin, Q.1

Tác giả: Hồ Sĩ Đàm (ch.b.)
Đỗ Đức Đồng
Lê Minh Hoàng...
Nhà xuất bản:  Giáo dục Việt Nam
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Key engineering materials : Volume II : Interdisciplinary concepts and research
Key engineering materials : Volume II : Interdisciplinary concepts and research

Tác giả: Ed. : Francois Kajzar
Eli M. Pearce
Nikolai A. Turovskij...
Nhà xuất bản:  Apple Academic Press
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Key engineering materials : Volume I : Current state of the art on novel materials
Key engineering materials : Volume I : Current state of the art on novel materials

Tác giả: Ed. : Devrim Balkose
Daniel Horark
Ladislav...
Nhà xuất bản:  Apple Academic Press
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Commonly asked questions in thermodynamics
Commonly asked questions in thermodynamics

Tác giả: Marc J. Assael
Anthony R. H. Goodwin
Michael stamatoudis...
Nhà xuất bản:  CRC Press
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Handbook of driving simulation for engineering, medicine, and spychology
Handbook of driving simulation for engineering, medicine, and spychology

Tác giả: Ed. : Donald J. Fisher
Mathew Rizzo
Jeff K. Caird...
Nhà xuất bản:  CRC Press
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Materials processing handbook
Materials processing handbook

Tác giả: Ed. : Joanna R. Groza
James F. Shackelford
Enrique J. Lavernia...
Nhà xuất bản:  CRC Press
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Handbook of machining with grinding wheels
Handbook of machining with grinding wheels

Tác giả: Ioan D. Marinescu
Mike P. Hichiner
Eckart Uhlmann
W.Brian Rowe...
Nhà xuất bản:  CRC Press
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Design engineers : An introductory text
Design engineers : An introductory text

Tác giả: Susan McCahan
Philip Anderson
Mark Kortschot...
Nhà xuất bản:  Wiley
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
The motor car : Past, present and future
The motor car : Past, present and future

Tác giả: Giancarlo Genta
Lorenzo Morello
Francesco Cavallino...
Nhà xuất bản:  Springer
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Language and automata theory and applications
Language and automata theory and applications

Tác giả: Ed. : Adrian-Horia Dediu
Carlos Martín-Vide
José-Luis Sierra-Rodríguez...
Nhà xuất bản:  Springer
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Advances in control anf automation of water systems
Advances in control anf automation of water systems

Tác giả: Kaveh Hariri Asli
Faig Bakhman Ogli Naghiyev
Reza Khodaparast Haghi...
Nhà xuất bản:  Apple Academic Press
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Ship channel design and operation
Ship channel design and operation

Tác giả: Ed. : Bruce L. McCartney
Chair
Laurie L. Ebner...
Nhà xuất bản:  ASCE press
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Hand book of driving simulation for engineering, medicine, and psychology
Hand book of driving simulation for engineering, medicine, and psychology

Tác giả: Ed. : Donald L. Fisher
Mathew Rizzo
Jeff K. Caird...
Nhà xuất bản:  CRC Press
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
12345

Đăng nhập

Thống kê

Thư viện truyền thống Thư viện số

Thống kê truy cập

5.309.355

: 247.922