Tra cứu Z3950 - Một thư viện

Tìm kiếm trên một thư viện  |  Tìm kiếm trên nhiều thư viện  
Tên máy chủ Z39.50:   Danh sách
Cổng dịch vụ:
Tên cơ sở dữ liệu:
 Máy chủ Z39.50 sử dụng bảng mã tiếng Việt theo chuẩn USMARC
Hiển thị:    
 

Chỉ dẫn

Để xem chi tiết file tài liệu số, bạn đọc cần đăng nhập

Chi tiết truy cập Hướng dẫn

 

Đăng nhập

Thống kê

Thư viện truyền thống Thư viện số

Thống kê truy cập

17.909.768

: 397.988