Chủ nhật, Ngày: 16/06/2024

Thống kê truy cập

18.407.180

: 325.654

QUY ĐỊNH

NỘP LUẬN VĂN THẠC S

Để đảm bảo chất lượng lưu trữ và bảo quản thông tin của các luận văn sau đại học Thư viện thông báo đến các Học viên cao học khi nộp luận văn và File số toàn văn Luận văn cần thực hiện đầy đủ các yêu cầu sau:

1.Nội dung

- File số phải chứa: đầy đủ nội dung quyển luận văn (trang bìa, tóm tắt, mục lục, nội dung, tài liệu tham khảo…), phải được ghép thành 1 file pdf.

- Kèm theo các file chương trình, file tính toán…(nếu có).

- Bản in luận văn trình bày theo format của P. Đào tạo . 

2. Hồ sơ nộp cho Thư viện các giấy tờ, tài liệu liên quan sau:

- Đóng 01 bộ luận văn gồm: 01 luận văn chính thức và 01 bản tóm tắt luận văn.

- Giấy cam đoan

- Nộp file số sao lưu toàn bộ nội dung luận văn, đảm bảo trùng khớp giữa nội dung luận văn thạc sĩ sau khi đã chỉnh sửa giữa file số và luận văn nộp tại Thư viện.

3. Hướng dẫn nộp file số luận văn thạc sĩ

- Bước 1: Học viên truy cập vào địa chỉ: http://lib.qnu.edu.vn/

- Bước 2: Click vào mục GỬI TÀI LIỆU TỚI THƯ VIỆN QNU

- Bước 3: Nhập một số thông tin cá nhân cần thiết vào form và đính kèm tệp luận văn theo quy định.

Trân trọng./.

                                                                                                                              GIÁM ĐỐC

 

                                                                                                                        ThS. Lê Thanh Hải