Tài liệu số - Kết quả tìm kiếm

  Tìm thấy 6 tài liệu thỏa mãn điều kiện tìm kiếm. Kiểu hiển thị:    
Lebesgue measure and integration
Lebesgue measure and integration

Tác giả: Burk, Frank
Nhà xuất bản:  Wiley
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 9.41 (Mb)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Lý thuyết độ đo và tích phân
Lý thuyết độ đo và tích phân

Tác giả: Lương Đăng Kỳ
Nhà xuất bản:  Trường Đại học Quy Nhơn
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 5.09 (Mb)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Giáo trình Giải tích 3
Giáo trình Giải tích 3

Tác giả: Thái Thuần Quang (ch.b.)
Nguyễn Văn Đại
Huỳnh Minh Hiền
Dương Thanh Vỹ
Nhà xuất bản:  Trường Đại học Quy Nhơn
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 2.37 (Mb)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Giáo trình Lý thuyết môđun
Giáo trình Lý thuyết môđun

Tác giả: Lê Công Trình (ch.b.)
Phạm Thùy Hương
Nguyễn Bin
Nhà xuất bản:  Trường Đại học Quy Nhơn
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 764.04 (Kb)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Giáo trình Giải tích hàm 1
Giáo trình Giải tích hàm 1

Tác giả: Thái Thuần Quang (ch.b.)
Lê Văn An
Nguyễn Văn Thành
Nguyễn Đặng Thiên Thư
Nhà xuất bản:  Trường Đại học Quy Nhơn
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 488.67 (Kb)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Giáo trình Giải tích số
Giáo trình Giải tích số

Tác giả: Nguyễn Hữu Trọn (ch.b.)
Trần Ngọc Nguyên
Nguyễn Văn Vũ
Nhà xuất bản:  Trường Đại học Quy Nhơn
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 6.29 (Mb)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:

Chỉ dẫn

Để xem chi tiết file tài liệu số, bạn đọc cần đăng nhập

Chi tiết truy cập Hướng dẫn

 

Đăng nhập

Thống kê

Thư viện truyền thống Thư viện số

Thống kê truy cập

18.408.960

: 327.434