Tài liệu số - Kết quả tìm kiếm

  Tìm thấy 34 tài liệu thỏa mãn điều kiện tìm kiếm. Kiểu hiển thị:    
12
Conversation analysis and discourse analysis : A comparative and critical introduction
Conversation analysis and discourse analysis : A comparative and critical introduction

Tác giả: Robin Wooffitt
Nhà xuất bản:  Sage Publications
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Communication between cultures
Communication between cultures

Tác giả: Samovar, L.A.
Porter, R.E.
McDaniel
Nhà xuất bản:  Canada: Wadsworth, Cengage Learning
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
An introduction to sociolinguistics
An introduction to sociolinguistics

Tác giả: Ronald Wardhaugh
Nhà xuất bản:  Blackwell Publishing
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
The handbook of English for specific purposes
The handbook of English for specific purposes

Tác giả: Brian Paltridge
Sue Starfield
Nhà xuất bản:  John Wiley & Sons
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Contrastive analysis of discourse-pragmatic aspects of linguistic genres
Contrastive analysis of discourse-pragmatic aspects of linguistic genres

Tác giả: Karin Aijmer
Diana Lewis (eds.)
Nhà xuất bản:  Springer International Publishing
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
An introduction to English semantics and pragmatics
An introduction to English semantics and pragmatics

Tác giả: Patrick Griffiths
Nhà xuất bản:  Edinburgh University Press
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
English in the digital age : Information and communications technology ICT and the teaching of English
English in the digital age : Information and communications technology ICT and the teaching of English

Tác giả: Andrew Goodwyn
Nhà xuất bản:  Continuum International Publishing Group
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Giáo trình Hán ngữ 1, T.1 (Quyển thượng) = 汉语教程,第一册(上)
Giáo trình Hán ngữ 1, T.1 (Quyển thượng) = 汉语教程,第一册(上)

Tác giả: 杨寄洲(主编)
Nhà xuất bản:  北京语言大学出版社
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 31.61 (Mb)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Critical reading and writing for postgraduates
Critical reading and writing for postgraduates

Tác giả: Wallace, M., & Wray, A.
Nhà xuất bản:  Lodon: SAGE
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Sociolinguistics
Sociolinguistics

Tác giả: Hudson, R.A
Nhà xuất bản:  Cambridge University Press
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Theoretical English grammar
Theoretical English grammar

Tác giả: Demidov, D. V
Nhà xuất bản:  Luhansk Taras Shevchenko National University
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
How languages are learned
How languages are learned

Tác giả: Lightbown P.
Spada N
Nhà xuất bản:  Oxford University Press
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Classroom assessment in action
Classroom assessment in action

Tác giả: Shermis, M. D., & Vesta, F. J. D.
Nhà xuất bản:  Lanham: Rowman & Littlefield Publishers, Inc.
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
The language of evaluation : Appraisal in English
The language of evaluation : Appraisal in English

Tác giả: Martin, J. R
White, P.R.R
Nhà xuất bản:  Palgrave
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Language culture and identity : An ethnolinguistic perspective
Language culture and identity : An ethnolinguistic perspective

Tác giả: Riley, P.
Nhà xuất bản:  Continuum
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Curriculum development in language teaching
Curriculum development in language teaching

Tác giả: Richard, J. C.
Nhà xuất bản:  Cambridge University Press, Cambridge
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
America in Close-Up
America in Close-Up

Tác giả: Fielder, E.
Jansen
R. And Risch
M.L.N
Nhà xuất bản:  Longman
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
How to write and publish a scientific paper
How to write and publish a scientific paper

Tác giả: Barbara Gastel
Robert A. Day
Nhà xuất bản:  Greenwood
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
An introduction to discourse analysis
An introduction to discourse analysis

Tác giả: Coulthard, M.
Nhà xuất bản:  Longman
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Pragmatics Hong Kong
Pragmatics Hong Kong

Tác giả: Yule, G.
Nhà xuất bản:  Oxford University Press
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Cognitive linguistics
Cognitive linguistics

Tác giả: Croft, Willam
Nhà xuất bản:  Cambridge University Press.
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
An introduction to applied Linguistics : From practice to theory
An introduction to applied Linguistics : From practice to theory

Tác giả: Davies, A.
Nhà xuất bản:  Edinburgh University Press
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Research methods : The basics
Research methods : The basics

Tác giả: Walliman, N.
Nhà xuất bản:  London: Routledge
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Language : Its structure and use
Language : Its structure and use

Tác giả: Edward Finegan
Nhà xuất bản:  Thomson Wadsworth
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 5.80 (Mb)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Luyện nói tiếng Trung cấp tốc = Short-term spoken Chinese = 汉语口语速成
Luyện nói tiếng Trung cấp tốc = Short-term spoken Chinese = 汉语口语速成

Tác giả: Ma Jianfei
Nhà xuất bản:  Beijing Language and Culture University Press
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
12

Chỉ dẫn

Để xem chi tiết file tài liệu số, bạn đọc cần đăng nhập

Chi tiết truy cập Hướng dẫn

 

Đăng nhập

Thống kê

Thư viện truyền thống Thư viện số

Thống kê truy cập

18.407.880

: 326.354