Tài liệu số - Kết quả tìm kiếm

  Tìm thấy 6 tài liệu thỏa mãn điều kiện tìm kiếm. Kiểu hiển thị:    
International business management : Succeeding in a culturally diverse world
International business management : Succeeding in a culturally diverse world

Tác giả: Kamal Fatehi
Nhà xuất bản:  Springer Texts in Business and Economics
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 5.09 (Mb)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Kinh tế quản lý
Kinh tế quản lý

Tác giả:
Nhà xuất bản: 
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 9.03 (Mb)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Handbook of public policy analysis : Theory, politics, and methods
Handbook of public policy analysis : Theory, politics, and methods

Tác giả:
Nhà xuất bản:  CRC Press
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 4.30 (Mb)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Giáo trình quản trị nhân lực
Giáo trình quản trị nhân lực

Tác giả:
Nhà xuất bản:  Đại học Kinh tế Quốc dân
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 1.61 (Mb)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Giáo trình quản trị chuỗi cung ứng
Giáo trình quản trị chuỗi cung ứng

Tác giả:
Nhà xuất bản:  Đại học Kinh tế Quốc dân
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 24.20 (Mb)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Giáo trình quản trị tài chính
Giáo trình quản trị tài chính

Tác giả:
Nhà xuất bản:  Đại học Quốc gia Hà Nội
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 1.77 (Mb)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:

Chỉ dẫn

Để xem chi tiết file tài liệu số, bạn đọc cần đăng nhập

Chi tiết truy cập Hướng dẫn

 

Đăng nhập

Thống kê

Thư viện truyền thống Thư viện số

Thống kê truy cập

18.408.218

: 326.692