Tài liệu số - Kết quả tìm kiếm

  Tìm thấy 8 tài liệu thỏa mãn điều kiện tìm kiếm. Kiểu hiển thị:    
Giáo trình giáo dục học : Tập 1
Giáo trình giáo dục học : Tập 1

Tác giả: Trần Thị Tuyết Oanh (ch.b.), Phạm Khắc Chương, Phạm Viết Vượng...
Nhà xuất bản:  Đại học Sư phạm
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 9.78 (Mb)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Complete IELTS : Bands 6.5 - 7.5 : Student's book with answers
Complete IELTS : Bands 6.5 - 7.5 : Student's book with answers

Tác giả: Guy Brook-Hart
Vanessa Jakeman
Nhà xuất bản:  Cambridge University Press
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 12.03 (Mb)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Reading for IELTS
Reading for IELTS

Tác giả: Els Van Geyte
Nhà xuất bản:  Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh; Công ty Nhân Trí Việt
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 5.34 (Mb)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Basic IELTS speaking
Basic IELTS speaking

Tác giả: Zhang Juan
Nhà xuất bản:  Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh; Công ty Nhân Trí Việt
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 7.07 (Mb)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Complete IELTS : Bands 5 - 6.5 : Student's book with answers
Complete IELTS : Bands 5 - 6.5 : Student's book with answers

Tác giả: Guy Brook-Hart
Nhà xuất bản:  Cambridge University Press
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 13.93 (Mb)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Grammar for IELTS with answers : Self-study grammar reference and practice
Grammar for IELTS with answers : Self-study grammar reference and practice

Tác giả: Diana Hopkins
Nhà xuất bản:  Cambridge University Press
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 13.59 (Mb)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Speaking for IELTS
Speaking for IELTS

Tác giả: Karen Kovacs
Nhà xuất bản:  Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh; Công ty Nhân Trí Việt
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 6.50 (Mb)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:

Chỉ dẫn

Để xem chi tiết file tài liệu số, bạn đọc cần đăng nhập

Chi tiết truy cập Hướng dẫn

 

Đăng nhập

Thống kê

Thư viện truyền thống Thư viện số

Thống kê truy cập

17.910.255

: 398.475