Tài liệu số - Kết quả tìm kiếm

  Tìm thấy 37 tài liệu thỏa mãn điều kiện tìm kiếm. Kiểu hiển thị:    
12
Bài giảng Thiết kế hệ thống nhúng
Bài giảng Thiết kế hệ thống nhúng

Tác giả:
Nhà xuất bản:  Trường Đại học Quy nhơn
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 8.14 (Mb)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Bài giảng Điện tử thông tin
Bài giảng Điện tử thông tin

Tác giả:
Nhà xuất bản:  Trường Đại học Quy nhơn
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 5.67 (Mb)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Bài giảng Kỹ thuật Mạng viễn thông
Bài giảng Kỹ thuật Mạng viễn thông

Tác giả:
Nhà xuất bản:  Trường Đại học Quy nhơn
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 32.03 (Mb)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Hoạt động trải nghiệm và hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp (Trong Chương trình Giáo dục phổ thông 2018)
Hoạt động trải nghiệm và hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp (Trong Chương trình Giáo dục phổ thông 2018)

Tác giả: ĐInh Thị Kim Thoa
Nhà xuất bản: 
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 1.32 (Mb)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Bài giảng Hành vi người tiêu dùng trong du lịch
Bài giảng Hành vi người tiêu dùng trong du lịch

Tác giả: Nguyễn Văn Mạnh
Nhà xuất bản:  Đại học Quy Nhơn
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 7.02 (Mb)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Tài liệu giảng dạy hành vi khách hàng
Tài liệu giảng dạy hành vi khách hàng

Tác giả: Vũ Thị Nữ
Nhà xuất bản:  Đại học Quy Nhơn
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 1.84 (Mb)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Xử lý âm thanh và hình ảnh
Xử lý âm thanh và hình ảnh

Tác giả: Nguyễn Thanh Bình
Nhà xuất bản:  HVCNBC Viễn thông
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 3.59 (Mb)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Thực tập thiết kế điện tử ứng dụng
Thực tập thiết kế điện tử ứng dụng

Tác giả: BM. ĐT-VT
Nhà xuất bản:  ĐH Quy Nhơn (Lưu hành nội bộ)
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 2.78 (Mb)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Thực hành thiết kế mạch tích hợp CMOS
Thực hành thiết kế mạch tích hợp CMOS

Tác giả: Nguyễn Văn Hào
Nhà xuất bản:  ĐH Quy Nhơn (Lưu hành nội bộ)
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 2.27 (Mb)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Tập thực hành kỹ thuật mạng máy tính
Tập thực hành kỹ thuật mạng máy tính

Tác giả: Nguyễn Duy Thông
Nhà xuất bản: 
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 4.71 (Mb)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Thực hành đo lường và cảm biến điện tử
Thực hành đo lường và cảm biến điện tử

Tác giả: Nguyễn Đỗ Dũng
Nhà xuất bản:  ĐH Quy Nhơn (Lưu hành nội bộ)
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 1.60 (Mb)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Thực hành điện tử 1
Thực hành điện tử 1

Tác giả: BM. ĐT-VT
Nhà xuất bản:  ĐH Quy Nhơn (lưu hành nội bộ)
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 3.19 (Mb)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Tài liệu thực hành viễn thông 1
Tài liệu thực hành viễn thông 1

Tác giả: Khoa Kỹ thuật và Công nghệ, ĐH Quy Nhơn
Nhà xuất bản: 
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 6.84 (Mb)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Bài giảng thí nghiệm xử lý tín hiệu số
Bài giảng thí nghiệm xử lý tín hiệu số

Tác giả: Phạm Hồng Thịnh
Nhà xuất bản:  ĐH Quy Nhơn (Lưu hành nội bộ)
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 1.00 (Mb)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Tài liệu Thực tập thiết kế điện tử cơ bản
Tài liệu Thực tập thiết kế điện tử cơ bản

Tác giả: Nguyễn Duy Thông
Nhà xuất bản:  ĐH Quy Nhơn (Lưu hành nội bộ)
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 4.93 (Mb)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Thực hành truyền thông đa phương tiện
Thực hành truyền thông đa phương tiện

Tác giả: Nguyễn Tường Thành
Nhà xuất bản:  Trường Đại học Quy Nhơn
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 1.51 (Mb)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Tài liệu thực hành Ngôn ngữ lập trình C++
Tài liệu thực hành Ngôn ngữ lập trình C++

Tác giả: Nguyễn Tường Thành
Nhà xuất bản:  Trường ĐHQN
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 631.95 (Kb)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Giáo trình thực hành Kỹ thuật truyền hình
Giáo trình thực hành Kỹ thuật truyền hình

Tác giả: BM. ĐTVT
Nhà xuất bản:  ĐH Quy Nhơn (Lưu hành nội bộ)
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 460.74 (Kb)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Tài liệu Thực hành hệ thống nhúng và IoT
Tài liệu Thực hành hệ thống nhúng và IoT

Tác giả: Bộ môn ĐTVT
Nhà xuất bản:  ĐH Quy Nhơn (Lưu hành nội bộ)
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 8.06 (Mb)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Tài liệu Thí nghiệm Lý thuyết mạch điện tử
Tài liệu Thí nghiệm Lý thuyết mạch điện tử

Tác giả:
Nhà xuất bản:  ĐH Quy Nhơn (lưu hành nội bộ)
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 1.20 (Mb)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Multimedia
Multimedia

Tác giả: Đỗ Trung Tuấn
Nhà xuất bản:  HVCNBC Viễn thông
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 3.28 (Mb)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Giới thiệu về Đa phương tiện
Giới thiệu về Đa phương tiện

Tác giả: Đỗ Trung Tuấn
Nhà xuất bản:  ĐH QUốc gia Hà Nội
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 2.28 (Mb)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Giáo trình nhập môn trí tuệ nhân tạo
Giáo trình nhập môn trí tuệ nhân tạo

Tác giả: Từ Minh Phương
Nhà xuất bản:  NXB.Thống kê
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 8.26 (Mb)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Giáo trình cơ sở dữ liệu
Giáo trình cơ sở dữ liệu

Tác giả: Nguyễn Tuệ
Nhà xuất bản:  NXB Giáo dục
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 966.99 (Kb)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
12

Chỉ dẫn

Để xem chi tiết file tài liệu số, bạn đọc cần đăng nhập

Chi tiết truy cập Hướng dẫn

 

Đăng nhập

Thống kê

Thư viện truyền thống Thư viện số

Thống kê truy cập

17.910.054

: 398.274