Tài liệu số - Kết quả tìm kiếm

  Tìm thấy 221 tài liệu thỏa mãn điều kiện tìm kiếm. Kiểu hiển thị:    
123456789
Giáo trình marketing du lịch và khách sạn
Giáo trình marketing du lịch và khách sạn

Tác giả:
Nhà xuất bản:  Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 3.48 (Mb)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Giáo trình lễ tân ngoại giao
Giáo trình lễ tân ngoại giao

Tác giả:
Nhà xuất bản:  Lao động
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 2.81 (Mb)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Giáo trình kỹ thuật thi công.
Giáo trình kỹ thuật thi công.

Tác giả:
Nhà xuất bản:  Xây dựng
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 266.53 (Mb)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
International business management : Succeeding in a culturally diverse world
International business management : Succeeding in a culturally diverse world

Tác giả: Kamal Fatehi
Nhà xuất bản:  Springer Texts in Business and Economics
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 5.09 (Mb)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Động cơ đốt trong
Động cơ đốt trong

Tác giả: Phạm Minh Tuấn
Nhà xuất bản:  Khoa học và Kỹ thuật
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 20.77 (Mb)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Critical reading and writing for postgraduates
Critical reading and writing for postgraduates

Tác giả: Wallace, M., & Wray, A.
Nhà xuất bản:  Lodon: SAGE
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Sociolinguistics
Sociolinguistics

Tác giả: Hudson, R.A
Nhà xuất bản:  Cambridge University Press
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Theoretical English grammar
Theoretical English grammar

Tác giả: Demidov, D. V
Nhà xuất bản:  Luhansk Taras Shevchenko National University
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
How languages are learned
How languages are learned

Tác giả: Lightbown P.
Spada N
Nhà xuất bản:  Oxford University Press
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Classroom assessment in action
Classroom assessment in action

Tác giả: Shermis, M. D., & Vesta, F. J. D.
Nhà xuất bản:  Lanham: Rowman & Littlefield Publishers, Inc.
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
The language of evaluation : Appraisal in English
The language of evaluation : Appraisal in English

Tác giả: Martin, J. R
White, P.R.R
Nhà xuất bản:  Palgrave
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Language culture and identity : An ethnolinguistic perspective
Language culture and identity : An ethnolinguistic perspective

Tác giả: Riley, P.
Nhà xuất bản:  Continuum
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Curriculum development in language teaching
Curriculum development in language teaching

Tác giả: Richard, J. C.
Nhà xuất bản:  Cambridge University Press, Cambridge
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
America in Close-Up
America in Close-Up

Tác giả: Fielder, E.
Jansen
R. And Risch
M.L.N
Nhà xuất bản:  Longman
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
How to write and publish a scientific paper
How to write and publish a scientific paper

Tác giả: Barbara Gastel
Robert A. Day
Nhà xuất bản:  Greenwood
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
An introduction to discourse analysis
An introduction to discourse analysis

Tác giả: Coulthard, M.
Nhà xuất bản:  Longman
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Pragmatics Hong Kong
Pragmatics Hong Kong

Tác giả: Yule, G.
Nhà xuất bản:  Oxford University Press
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Cognitive linguistics
Cognitive linguistics

Tác giả: Croft, Willam
Nhà xuất bản:  Cambridge University Press.
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
An introduction to applied Linguistics : From practice to theory
An introduction to applied Linguistics : From practice to theory

Tác giả: Davies, A.
Nhà xuất bản:  Edinburgh University Press
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Research methods : The basics
Research methods : The basics

Tác giả: Walliman, N.
Nhà xuất bản:  London: Routledge
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Language : Its structure and use
Language : Its structure and use

Tác giả: Edward Finegan
Nhà xuất bản:  Thomson Wadsworth
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 5.80 (Mb)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Luyện nói tiếng Trung cấp tốc = Short-term spoken Chinese = 汉语口语速成
Luyện nói tiếng Trung cấp tốc = Short-term spoken Chinese = 汉语口语速成

Tác giả: Ma Jianfei
Nhà xuất bản:  Beijing Language and Culture University Press
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Hướng dẫn đo bóc khối lượng công trình dân dụng.
Hướng dẫn đo bóc khối lượng công trình dân dụng.

Tác giả: Uông Thắng
Nhà xuất bản:  Xây dựng
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 27.89 (Mb)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Giáo trình vật liệu xây dựng
Giáo trình vật liệu xây dựng

Tác giả: Phan Thế Vinh
Nhà xuất bản:  Xây dựng
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 13.66 (Mb)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Giáo trình Kỹ thuật truyền hình
Giáo trình Kỹ thuật truyền hình

Tác giả: Đỗ Hoàng Tiến
Dương Thanh Phương
Nhà xuất bản:  Khoa học và Kỹ thuật
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 18.63 (Mb)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
123456789

Chỉ dẫn

Để xem chi tiết file tài liệu số, bạn đọc cần đăng nhập

Chi tiết truy cập Hướng dẫn

 

Đăng nhập

Thống kê

Thư viện truyền thống Thư viện số

Thống kê truy cập

17.911.252

: 399.472