Tài liệu số - Kết quả tìm kiếm

  Tìm thấy 12 tài liệu thỏa mãn điều kiện tìm kiếm. Kiểu hiển thị:    
Tập thực hành kỹ thuật mạng máy tính
Tập thực hành kỹ thuật mạng máy tính

Tác giả: Nguyễn Duy Thông
Nhà xuất bản: 
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 4.71 (Mb)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Tài liệu thực hành viễn thông 1
Tài liệu thực hành viễn thông 1

Tác giả: Khoa Kỹ thuật và Công nghệ, ĐH Quy Nhơn
Nhà xuất bản: 
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 6.84 (Mb)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Bài giảng thí nghiệm xử lý tín hiệu số
Bài giảng thí nghiệm xử lý tín hiệu số

Tác giả: Phạm Hồng Thịnh
Nhà xuất bản:  ĐH Quy Nhơn (Lưu hành nội bộ)
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 1.00 (Mb)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Tài liệu thực hành Ngôn ngữ lập trình C++
Tài liệu thực hành Ngôn ngữ lập trình C++

Tác giả: Nguyễn Tường Thành
Nhà xuất bản:  Trường ĐHQN
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 631.95 (Kb)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Giáo trình thực hành Kỹ thuật truyền hình
Giáo trình thực hành Kỹ thuật truyền hình

Tác giả: BM. ĐTVT
Nhà xuất bản:  ĐH Quy Nhơn (Lưu hành nội bộ)
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 460.74 (Kb)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Tài liệu Thí nghiệm Lý thuyết mạch điện tử
Tài liệu Thí nghiệm Lý thuyết mạch điện tử

Tác giả:
Nhà xuất bản:  ĐH Quy Nhơn (lưu hành nội bộ)
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 1.20 (Mb)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Bài giảng Vi điều khiển và ứng dụng
Bài giảng Vi điều khiển và ứng dụng

Tác giả: Nguyễn Đình Luyện
Nhà xuất bản:  ĐH Quy Nhơn (Lưu hành nội bộ)
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 1.72 (Mb)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Bài giảng Ngôn ngữ Lập trình C/C++
Bài giảng Ngôn ngữ Lập trình C/C++

Tác giả: Nguyễn Đình Luyện
Nhà xuất bản:  Trường ĐHQN
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 1.43 (Mb)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Bài giảng Mạng cảm biến không dây
Bài giảng Mạng cảm biến không dây

Tác giả: Nguyễn Duy Thông
Nhà xuất bản:  ĐH Quy Nhơn
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 11.92 (Mb)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Bài giảng Kỹ thuật siêu cao tần
Bài giảng Kỹ thuật siêu cao tần

Tác giả: Huỳnh Nguyễn Bảo Phương
Nhà xuất bản:  ĐH Quy Nhơn
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 866.34 (Kb)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Bài Giảng Cấu trúc dữ liệu và giải thuật
Bài Giảng Cấu trúc dữ liệu và giải thuật

Tác giả: Nguyễn Đình Luyện
Nhà xuất bản:  ĐH Quy Nhơn (Lưu hành nội bộ)
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 2.04 (Mb)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Bài giảng Kỹ thuật Vi Xử Lý
Bài giảng Kỹ thuật Vi Xử Lý

Tác giả: Nguyễn Đình Luyện
Nhà xuất bản:  ĐH Quy Nhơn (Lưu hành nội bộ)
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 4.33 (Mb)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:

Chỉ dẫn

Để xem chi tiết file tài liệu số, bạn đọc cần đăng nhập

Chi tiết truy cập Hướng dẫn

 

Đăng nhập

Thống kê

Thư viện truyền thống Thư viện số

Thống kê truy cập

17.958.654

: 446.874