Tài liệu số - Kết quả tìm kiếm

  Tìm thấy 306 tài liệu thỏa mãn điều kiện tìm kiếm. Kiểu hiển thị:    
12345678910...>>
Tự học Tiếng Trung dành cho nhân viên văn phòng
Tự học Tiếng Trung dành cho nhân viên văn phòng

Tác giả: Minh Nguyệt (ch.b.)
Nhà xuất bản: 
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 7.33 (Mb)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Khả năng và chắc chắn
Khả năng và chắc chắn

Tác giả: Emin Boren
Nhà xuất bản:  Khoa học và Kỹ thuật
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Nghệ thuật nói trước công chúng
Nghệ thuật nói trước công chúng

Tác giả: Nguyễn Hiến Lê
Nhà xuất bản:  Tổng hợp tp.HCM
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Du lịch du khảo
Du lịch du khảo

Tác giả: Võ Văn Thành, Trần Thành Trung
Nhà xuất bản:  Tổng hợp tp.HCM
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Vĩ đại do lựa chon
Vĩ đại do lựa chon

Tác giả: Jim Collins
Nhà xuất bản:  Trẻ
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Sống như những cái cây
Sống như những cái cây

Tác giả: Liz Marvin
Nhà xuất bản:  Kim Đồng
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Liên kết tri thức
Liên kết tri thức

Tác giả: Edgar Morin
Nhà xuất bản:  ĐH Quốc Gia Hà Nội
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Tương lai của quản trị
Tương lai của quản trị

Tác giả: Gary Hamel
Nhà xuất bản:  ĐH Kinh tế Quốc dân HN
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Tư duy ngược dịch chuyển thế giới
Tư duy ngược dịch chuyển thế giới

Tác giả: Adam Grant
Nhà xuất bản:  Tổng hợp tp.HCM
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Ta dại ta tìm nơi vắng vẻ
Ta dại ta tìm nơi vắng vẻ

Tác giả: Erling Kagge
Nhà xuất bản:  Tổng hợp tp.HCM
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Sổ tay tư vấn phát triển cơ sở ngành nghề nông thôn
Sổ tay tư vấn phát triển cơ sở ngành nghề nông thôn

Tác giả: Bạch Quốc Khang
Nhà xuất bản:  Nông nghiệp
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Sống tối giản
Sống tối giản

Tác giả: Joshua Backer
Nhà xuất bản:  Lao động
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Giao tiếp thông minh và nghệ thuật ứng xử
Giao tiếp thông minh và nghệ thuật ứng xử

Tác giả: Thiên Cao Nguyên
Nhà xuất bản:  Văn hoá thông tin
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Nói dối sẽ thật bại
Nói dối sẽ thật bại

Tác giả:
Nhà xuất bản:  Chính trị Quốc gia Sự thật
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Ngọt ngào hương vị Bánh mì
Ngọt ngào hương vị Bánh mì

Tác giả: Đinh Bình - Đình Trung
Nhà xuất bản:  Phụ nữ
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Nhân tố Enzyme - trẻ hoá
Nhân tố Enzyme - trẻ hoá

Tác giả: Hiromi Shinya
Nhà xuất bản:  Thế Giới
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Nhân tố Enzyme - Minh hoạ
Nhân tố Enzyme - Minh hoạ

Tác giả: Hiromi Shinya
Nhà xuất bản:  Thế Giới
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Những câu hỏi kỳ thú về thế giới quanh ta - Kỳ quan thế giới thực vật
Những câu hỏi kỳ thú về thế giới quanh ta - Kỳ quan thế giới thực vật

Tác giả: Phương Hiếu biên soạn
Nhà xuất bản:  Lao động
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Những câu hỏi kỳ thú về thế giới quanh ta - Tìm hiểu về trái đất
Những câu hỏi kỳ thú về thế giới quanh ta - Tìm hiểu về trái đất

Tác giả: Phương Hiếu biên soạn
Nhà xuất bản:  Lao động
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Những kỹ năng cơ bản trong cuộc sống hàng ngày
Những kỹ năng cơ bản trong cuộc sống hàng ngày

Tác giả: Lê Huy Khoa Kanata
Nhà xuất bản:  Tổng hợp tp.HCM
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Phép tắc xã giao trong kinh doanh
Phép tắc xã giao trong kinh doanh

Tác giả: Dr. Jan Yager
Nhà xuất bản:  Văn hoá Sài Gòn
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Phê phán cá quan điểm sai trái, xuyên tạc
Phê phán cá quan điểm sai trái, xuyên tạc

Tác giả:
Nhà xuất bản:  Chính trị Quốc gia Sự thật
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Nhật ký học làm bánh
Nhật ký học làm bánh

Tác giả: Linh Trang
Nhà xuất bản:  Hồng Đức
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Kết nối - Lời khuyên sinh viên Việt Nam
Kết nối - Lời khuyên sinh viên Việt Nam

Tác giả: John Vu
Nhà xuất bản:  Tổng hợp tp.HCM
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Thước đo nào cho cuộc đời ban?
Thước đo nào cho cuộc đời ban?

Tác giả: Clayton M. Christensen
Nhà xuất bản:  Trẻ
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
12345678910...>>

Chỉ dẫn

Để xem chi tiết file tài liệu số, bạn đọc cần đăng nhập

Chi tiết truy cập Hướng dẫn

 

Đăng nhập

Thống kê

Thư viện truyền thống Thư viện số

Thống kê truy cập

18.408.799

: 327.273