Tài liệu số - Kết quả tìm kiếm

  Tìm thấy 948 tài liệu thỏa mãn điều kiện tìm kiếm. Kiểu hiển thị:    
12345678910...>>
Giáo trình kỹ thuật lập trình C
Giáo trình kỹ thuật lập trình C

Tác giả:
Nhà xuất bản:  Bách khoa Hà Nội
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 16.02 (Mb)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Ứng dụng CAE và solidworks tính toán, thiết kế an toàn trong cơ khí
Ứng dụng CAE và solidworks tính toán, thiết kế an toàn trong cơ khí

Tác giả:
Nhà xuất bản:  Thanh niên
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 20.79 (Mb)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Cơ sở kỹ thuật năng lượng tái tạo
Cơ sở kỹ thuật năng lượng tái tạo

Tác giả: Phạm Quang Văn
Nhà xuất bản:  Xây dựng
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 9.41 (Mb)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Nguyên lý máy.
Nguyên lý máy.

Tác giả: Đinh Gia Tường
Nhà xuất bản:  Giáo dục Việt Nam
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 20.18 (Mb)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Giáo trình dự toán xây dựng cơ bản
Giáo trình dự toán xây dựng cơ bản

Tác giả:
Nhà xuất bản:  Xây dựng
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 8.60 (Mb)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Giáo trình cấp thoát nước trong nhà
Giáo trình cấp thoát nước trong nhà

Tác giả: Trần Thị Mai
Nhà xuất bản:  Xây dựng
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 19.75 (Mb)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Kết cấu nhà cao tầng bê tông cốt thép
Kết cấu nhà cao tầng bê tông cốt thép

Tác giả: Lê Thanh Huấn
Nhà xuất bản:  Xây dựng
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 7.70 (Mb)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Giáo trình Kỹ thuật truyền hình
Giáo trình Kỹ thuật truyền hình

Tác giả: Đỗ Hoàng Tiến
Dương Thanh Phương
Nhà xuất bản:  Khoa học và Kỹ thuật
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 18.63 (Mb)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Toán rời rạc
Toán rời rạc

Tác giả: Nguyễn Đức Nghĩa
Nhà xuất bản:  Đại học Quốc gia Hà Nội
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 12.77 (Mb)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Quy trình thiết kế và thi công tấm vật liệu 3D
Quy trình thiết kế và thi công tấm vật liệu 3D

Tác giả: Ngô Quang Tường
Nhà xuất bản:  Xây dựng
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 8.91 (Mb)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Lắp ghép công trình dân dụng và công nghiệp
Lắp ghép công trình dân dụng và công nghiệp

Tác giả: Lê Văn Kiểm
Nhà xuất bản:  Xây dựng
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 34.27 (Mb)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Các bảng tính toán thủy lực
Các bảng tính toán thủy lực

Tác giả: Nguyễn Thị Hồng
Nhà xuất bản:  Xây dựng
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 23.67 (Mb)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Cơ học kết cấu 1991 - 2018
Cơ học kết cấu 1991 - 2018

Tác giả:
Nhà xuất bản:  Xây dựng
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 9.01 (Mb)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Tiếng Anh trong kiến trúc và xây dựng
Tiếng Anh trong kiến trúc và xây dựng

Tác giả: Cumming, James
Nhà xuất bản:  Xây dựng
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 9.45 (Mb)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Thí nghiệm vật liệu xây dựng
Thí nghiệm vật liệu xây dựng

Tác giả: Nguyễn Duy Hiếu
Nhà xuất bản:  Xây dựng
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 4.85 (Mb)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Tiếng Anh trong xây dựng và kiến trúc = English on building & architecture
Tiếng Anh trong xây dựng và kiến trúc = English on building & architecture

Tác giả: Võ Như Cầu
Nhà xuất bản:  Xây dựng ;
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 9.41 (Mb)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Hư hỏng sửa chữa gia cường kết cấu công trình
Hư hỏng sửa chữa gia cường kết cấu công trình

Tác giả: Nguyễn Trung Hiếu
Nhà xuất bản:  Xây dựng
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 8.03 (Mb)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Tập bản vẽ thi công xây dựng
Tập bản vẽ thi công xây dựng

Tác giả: Lê Văn Kiểm
Nhà xuất bản:  Xây dựng
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 10.91 (Mb)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Communication Circuits: Analysis and Design
Communication Circuits: Analysis and Design

Tác giả: Kenneth K
Nhà xuất bản:  ADDISON-WESLEY PUBLISHING COMPANY.
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 19.93 (Mb)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Xử lý số tín hiệu phương pháp truyền thống kết hợp với phần mềm MATLAB Tập 2
Xử lý số tín hiệu phương pháp truyền thống kết hợp với phần mềm MATLAB Tập 2

Tác giả: Hồ Văn Sung
Nhà xuất bản:  Giáo dục
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 9.87 (Mb)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Thí nghiệm công nghệ sinh học Tập 1
Thí nghiệm công nghệ sinh học Tập 1

Tác giả: Nguyễn Đức Lượng (ch.b), Cao Cường
Nhà xuất bản:  ĐH Quốc gia TP. Hồ Chí Minh
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Mạch điện tử thông tin
Mạch điện tử thông tin

Tác giả: Hoàng Đình Chiến
Nhà xuất bản:  ĐH Quốc gia TP. Hồ Chí Minh
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 13.58 (Mb)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Giáo trình sinh học tế bào
Giáo trình sinh học tế bào

Tác giả: Bùi Hồng Hải (ch.b), Trương Thị Huệ..
Nhà xuất bản:  Bách khoa Hà Nội
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 5.63 (Mb)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Wireless Sensor Networks: Principles, Design and Applications
Wireless Sensor Networks: Principles, Design and Applications

Tác giả: S.-H. Yang
Nhà xuất bản:  Springer
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 10.70 (Mb)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Wireless communications
Wireless communications

Tác giả: Andreas F. Molisch
Nhà xuất bản:  John Wiley & Sons
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
12345678910...>>

Chỉ dẫn

Để xem chi tiết file tài liệu số, bạn đọc cần đăng nhập

Chi tiết truy cập Hướng dẫn

 

Đăng nhập

Thống kê

Thư viện truyền thống Thư viện số

Thống kê truy cập

18.980.294

: 266.264