Tài liệu số - Kết quả tìm kiếm

  Tìm thấy 354 tài liệu thỏa mãn điều kiện tìm kiếm. Kiểu hiển thị:    
12345678910...>>
Psycholinguistics
Psycholinguistics

Tác giả: H. Wind Cowles
Nhà xuất bản:  Springer Publishing Company
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Developing courses in English for specific purposes
Developing courses in English for specific purposes

Tác giả: Helen Basturkmen
Nhà xuất bản:  Palgrave Macmillan
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Theoretical course of English grammar
Theoretical course of English grammar

Tác giả: Kirvalidze, N
Nhà xuất bản:  Ilia State University
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Theoretical grammar
Theoretical grammar

Tác giả: Burdina, S.V
Nhà xuất bản:  Luansk Taras Shevchenko National University
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Basic concepts and models for interpreter and translator training
Basic concepts and models for interpreter and translator training

Tác giả: Gile, D.
Nhà xuất bản:  Amsterdam and Philadelphia: John Benjamins Publishing Company.
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
In other words : A coursebook on translation
In other words : A coursebook on translation

Tác giả: Baker, M.
Nhà xuất bản:  Routledge
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Working with functional grammar
Working with functional grammar

Tác giả: Martin, J.R et al.
Nhà xuất bản:  Arnold
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Statistical analyses for language assessment
Statistical analyses for language assessment

Tác giả: Bachman, L. F
Nhà xuất bản:  Cambridge University Press.
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
An introduction to functional grammar
An introduction to functional grammar

Tác giả: Halliday, M.A.K
Nhà xuất bản: 
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
ICT and literacy : Information and communications technology, media, reading, and writing
ICT and literacy : Information and communications technology, media, reading, and writing

Tác giả: Nikki Gamble
Nick Easingwood
Nhà xuất bản:  Continuum
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Writing the research paper : Multicultural perspectives for writing in English as a second language
Writing the research paper : Multicultural perspectives for writing in English as a second language

Tác giả: Philip M. McCarthy
Khawlah Ahmed
Nhà xuất bản:  Bloomsbury
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Writing an academic paper in English : Intermediate level
Writing an academic paper in English : Intermediate level

Tác giả: Adrian Wallwork
Nhà xuất bản:  Springer
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Discourse analysis for language teachers
Discourse analysis for language teachers

Tác giả: McCarthy, M.
Nhà xuất bản:  Oxford University Press
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
An introduction to discourse analysis
An introduction to discourse analysis

Tác giả: James Paul Gee
Nhà xuất bản:  Routledge
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
The Oxford handbook of cognitive Linguistics
The Oxford handbook of cognitive Linguistics

Tác giả: Dirk Geeraerts
Hubert Cuyckens
Nhà xuất bản:  Oxford University Press
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
I-Language : An introduction to linguistics as cognitive science
I-Language : An introduction to linguistics as cognitive science

Tác giả: Daniela Isac
Charles Reiss
Nhà xuất bản:  Oxford University Press
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
An introduction to applied linguistics
An introduction to applied linguistics

Tác giả: Norbert Schmitt
Michael P.H. Rodgers
Nhà xuất bản:  Routledge
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Research methods in linguistics
Research methods in linguistics

Tác giả: Litosseliti, L.
Nhà xuất bản:  Continuum
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
An introduction to sociolinguistics
An introduction to sociolinguistics

Tác giả: Holmes, J.
Nhà xuất bản:  Routledge
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
A history of language
A history of language

Tác giả: Fischer S. R
Nhà xuất bản:  Reaktion Books Ltd
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
301 câu đàm thoại tiếng Trung = Conversational Chinese 301 workbook = 汉语会话301句
301 câu đàm thoại tiếng Trung = Conversational Chinese 301 workbook = 汉语会话301句

Tác giả: Kang Yuhua
Lai Siping
Nhà xuất bản:  Beijing Language and Culture University Press
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Le nouveau taxi!
Le nouveau taxi!

Tác giả: Capelle, Guy
Nhà xuất bản:  Hachette
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 81.93 (Mb)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
100 từ khóa văn hóa Hàn Quốc dành cho người nước ngoài
100 từ khóa văn hóa Hàn Quốc dành cho người nước ngoài

Tác giả: Cho Yong-hee, Han Yumi, TchoHye-young, Huyền Lê (dịch)
Nhà xuất bản: 
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 23.30 (Mb)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Tự học Tiếng Trung dành cho nhân viên văn phòng
Tự học Tiếng Trung dành cho nhân viên văn phòng

Tác giả: Minh Nguyệt (ch.b.)
Nhà xuất bản: 
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 7.33 (Mb)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Hack Não 1500 từ tiếng Anh
Hack Não 1500 từ tiếng Anh

Tác giả: Nguyễn Văn Hiệp (chủ biên)
Nhà xuất bản:  Hà Nội
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 82.24 (Mb)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
12345678910...>>

Chỉ dẫn

Để xem chi tiết file tài liệu số, bạn đọc cần đăng nhập

Chi tiết truy cập Hướng dẫn

 

Đăng nhập

Thống kê

Thư viện truyền thống Thư viện số

Thống kê truy cập

17.959.232

: 447.452