Tài liệu số - Kết quả tìm kiếm

  Tìm thấy 2226 tài liệu thỏa mãn điều kiện tìm kiếm. Kiểu hiển thị:    
12345678910...>>
Văn học Nhật Bản
Văn học Nhật Bản

Tác giả: Lam Anh
Nhà xuất bản:  Nxb. Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 13.05 (Mb)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Văn bản Hán Văn trích tuyển
Văn bản Hán Văn trích tuyển

Tác giả: Võ Minh Hải
Nhà xuất bản:  Đại học Quy Nhơn
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 1.18 (Mb)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Đánh giá tài nguyên nước Việt Nam
Đánh giá tài nguyên nước Việt Nam

Tác giả: Nguyễn Thanh Sơn
Nhà xuất bản: 
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 360.66 (Kb)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Văn học Việt Nam từ sau cách mạng tháng tám 1945
Văn học Việt Nam từ sau cách mạng tháng tám 1945

Tác giả: Nguyễn Văn Long (ch. b.), Nguyễn Thị Bình, Lê Quang Hưng..
Nhà xuất bản: 
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 22.88 (Mb)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Văn học Việt Nam từ đầu thế kỷ XX đến 1945
Văn học Việt Nam từ đầu thế kỷ XX đến 1945

Tác giả: Trần Đăng Suyền, Lê Quang Hưng
Nhà xuất bản: 
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 24.58 (Mb)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Văn học Âu - Mỹ thế kỷ XX
Văn học Âu - Mỹ thế kỷ XX

Tác giả: Lê Huy Bắc (ch. b.), Nguyễn Linh Chi, Nguyễn Thị Thu Dung..
Nhà xuất bản: 
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 19.65 (Mb)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Lịch sử Hàn Quốc trên bàn ăn
Lịch sử Hàn Quốc trên bàn ăn

Tác giả: Youngha Joo
Nhà xuất bản: 
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 29.69 (Mb)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Lịch sử Hàn Quốc tân biên
Lịch sử Hàn Quốc tân biên

Tác giả: Ki-baik Lee
Nhà xuất bản: 
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 22.62 (Mb)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Lịch sử Nhật Bản T.1 (Từ thượng cổ đến năm 1334)
Lịch sử Nhật Bản T.1 (Từ thượng cổ đến năm 1334)

Tác giả: George Sansom
Nhà xuất bản: 
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 18.42 (Mb)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Giáo trình Văn hóa các nước Đông Nam Á
Giáo trình Văn hóa các nước Đông Nam Á

Tác giả: Dương Văn Huy, Ngô Hải Ninh (ch.b.)
Nhà xuất bản: 
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 18.87 (Mb)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Đông Kinh đại toàn
Đông Kinh đại toàn

Tác giả: Choi Jae U
Nhà xuất bản: 
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 18.25 (Mb)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Danh thắng Đông Nam Á
Danh thắng Đông Nam Á

Tác giả: Ngô Văn Doanh
Nhà xuất bản: 
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 10.42 (Mb)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
100 từ khóa văn hóa Hàn Quốc dành cho người nước ngoài
100 từ khóa văn hóa Hàn Quốc dành cho người nước ngoài

Tác giả: Cho Yong-hee, Han Yumi, TchoHye-young, Huyền Lê (dịch)
Nhà xuất bản: 
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 23.30 (Mb)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Văn học Trung Đại Việt Nam T.1
Văn học Trung Đại Việt Nam T.1

Tác giả: Nguyễn Đăng Na (ch.b.), Lã Nhâm Thìn, Đinh Thị Khang
Nhà xuất bản: 
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 7.05 (Mb)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Lí luận văn học T.2
Lí luận văn học T.2

Tác giả: Trần Đình Sử (ch.b.)
Nhà xuất bản: 
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 14.71 (Mb)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Lí luận văn học T.1
Lí luận văn học T.1

Tác giả: Phượng Lựu (ch.b.)
Nhà xuất bản: 
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 13.15 (Mb)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Giáo trình thực hành dạy học Ngữ Văn ở Trường phổ thông
Giáo trình thực hành dạy học Ngữ Văn ở Trường phổ thông

Tác giả: Phạm Thị Thu Hương (ch.b.), Đoàn Thị Thanh Huyền, Trịnh Thị Lan..
Nhà xuất bản: 
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 16.01 (Mb)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Dạy học phát triển năng lực môn Ngữ Văn THPT
Dạy học phát triển năng lực môn Ngữ Văn THPT

Tác giả: Đỗ Thông Đốc, Bùi Minh Đức (ch.b.)
Nhà xuất bản: 
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 10.14 (Mb)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Hướng dẫn dạy học môn Ngữ Văn THPT theo chương trình giáo dục phổ thông 2018
Hướng dẫn dạy học môn Ngữ Văn THPT theo chương trình giáo dục phổ thông 2018

Tác giả: Đỗ Ngọc Thống (ch.b.), Bùi Minh Đức, Nguyễn Thành Thi
Nhà xuất bản: 
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 9.96 (Mb)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Mười tôn giáo lớn trên thế giới
Mười tôn giáo lớn trên thế giới

Tác giả: Hoàng Tâm Xuyên
Nhà xuất bản:  Chính trị Quốc gia
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Chiến tranh và chiến tranh
Chiến tranh và chiến tranh

Tác giả: Alvin Và Heidi Toffler
Nhà xuất bản:  Chính trị Quốc gia
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Ngọn cờ giải phóng
Ngọn cờ giải phóng

Tác giả: Trần Huy Liệu
Nhà xuất bản:  Sự Thật
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Những mẫu chuyện lịch sử. Tập 2
Những mẫu chuyện lịch sử. Tập 2

Tác giả: Đặng Đức An (chủ biên)
Nhà xuất bản:  Giáo dục
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Lịch sử Đông Nam Á
Lịch sử Đông Nam Á

Tác giả: D.G.E Hall
Nhà xuất bản:  Chính trị Quốc gia
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Đàng Trong lịch sử và văn hoá
Đàng Trong lịch sử và văn hoá

Tác giả: Trần Thuận
Nhà xuất bản:  Tổng hợp tp.HCM
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
12345678910...>>

Chỉ dẫn

Để xem chi tiết file tài liệu số, bạn đọc cần đăng nhập

Chi tiết truy cập Hướng dẫn

 

Đăng nhập

Thống kê

Thư viện truyền thống Thư viện số

Thống kê truy cập

18.408.761

: 327.235