Tài liệu số - Kết quả tìm kiếm

  Tìm thấy 334 tài liệu thỏa mãn điều kiện tìm kiếm. Kiểu hiển thị:    
12345678910...>>
Lectures on modules and rings
Lectures on modules and rings

Tác giả: Lam, T. Y.
Nhà xuất bản:  Springer
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 21.59 (Mb)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Implicit functions and solution mappings
Implicit functions and solution mappings

Tác giả: Dontchev, Asen L.
Nhà xuất bản:  Springer
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 18.76 (Mb)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
A course in arithmetic
A course in arithmetic

Tác giả: Serre, Jean-Pierre
Nhà xuất bản:  Springer-Verlag
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 4.23 (Mb)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Convex functions and their applications
Convex functions and their applications

Tác giả: Niculescu, Constantin P.
Nhà xuất bản:  Spinger
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 17.92 (Mb)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Basic elements of real analysis
Basic elements of real analysis

Tác giả: Protter, Murray H.
Nhà xuất bản:  Springer
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 9.88 (Mb)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
7 thói quen hiệu quả = The 7 habits of highly effective people
7 thói quen hiệu quả = The 7 habits of highly effective people

Tác giả: Covey, Stephen R.
Nhà xuất bản:  Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh ;
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 28.20 (Mb)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Insects as Natural Enemies
Insects as Natural Enemies

Tác giả: Mark A. Jervis
Nhà xuất bản:  Kluwer Academic Publishers
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 17.71 (Mb)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Control of Pests and Weeds by Natural Enemies
Control of Pests and Weeds by Natural Enemies

Tác giả: Ted Center
Nhà xuất bản:  BlackWell Publishing
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 6.12 (Mb)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
The IFOAM NORMS for Organic Production and Processing
The IFOAM NORMS for Organic Production and Processing

Tác giả:
Nhà xuất bản:  IFOAM
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 5.52 (Mb)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Bảo vệ thực vật theo phương pháp tự nhiên
Bảo vệ thực vật theo phương pháp tự nhiên

Tác giả:
Nhà xuất bản:  NARENCA publishers
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 1.12 (Mb)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Trồng và chăm sóc rau hữu cơ
Trồng và chăm sóc rau hữu cơ

Tác giả:
Nhà xuất bản:  Bộ NN&PT Nông thôn
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 3.71 (Mb)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Côn trùng học ứng dụng
Côn trùng học ứng dụng

Tác giả: Bùi Công Hiển, Trần Huy Thọ
Nhà xuất bản:  Khoa học & Kĩ thuật
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 22.13 (Mb)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Khuyến nông học
Khuyến nông học

Tác giả: Trần Văn Hà, Nguyễn Khánh Quắc
Nhà xuất bản:  Nông nghiệp
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 10.81 (Mb)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Manual of basic techniques for a health laboratory
Manual of basic techniques for a health laboratory

Tác giả: World Health Organization
Nhà xuất bản:  Geneva
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 7.54 (Mb)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Organic chemistry laboratory techniques, 2nd edition
Organic chemistry laboratory techniques, 2nd edition

Tác giả: Lisa Nichols
Nhà xuất bản: 
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Sinh thái học nông nghiệp và quản lý tài nguyên, môi trường
Sinh thái học nông nghiệp và quản lý tài nguyên, môi trường

Tác giả: Đặng Kim Vui, Bùi Tuyết Nhung, Nguyễn Thị Mão,
Nhà xuất bản:  NXB Nông nghiệp
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 3.60 (Mb)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Giáo trình Kỹ thuật chăn nuôi lợn
Giáo trình Kỹ thuật chăn nuôi lợn

Tác giả: Nguyễn Quang Linh, Hoàng Nghĩa Duyệt và Phùng Thăng Long
Nhà xuất bản:  NXB Nông nghiệp Hà Nội
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 27.65 (Mb)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Thức ăn và nuôi dưỡng gia cầm
Thức ăn và nuôi dưỡng gia cầm

Tác giả: Bùi Đức Lũng
Lê Hồng Mận
Nhà xuất bản:  Nông nghiệp
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 7.06 (Mb)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Thức ăn và nuôi dưỡng bò sữa
Thức ăn và nuôi dưỡng bò sữa

Tác giả: Phùng Quốc Quảng
Nguyễn Xuân Trạch
Nhà xuất bản:  Nông nghiệp
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 3.01 (Mb)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Sổ tay khuyến nông
Sổ tay khuyến nông

Tác giả: Cục khuyến nông và khuyến lâm
Nhà xuất bản:  Nông nghiệp
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 10.98 (Mb)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Lời từ chối hoàn hảo
Lời từ chối hoàn hảo

Tác giả: William Ury
Nhà xuất bản:  Lao động-Xã hội
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 1.82 (Mb)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Kỹ thuật chăn nuôi vịt-ngan
Kỹ thuật chăn nuôi vịt-ngan

Tác giả: Trung tâm khuyến nông quốc gia
Nhà xuất bản:  Nông nghiệp
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 8.39 (Mb)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Giáo trình di truyền và chọn giống cây trồng 2
Giáo trình di truyền và chọn giống cây trồng 2

Tác giả:
Nhà xuất bản: 
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Giáo trình chăn nuôi trâu bò
Giáo trình chăn nuôi trâu bò

Tác giả: Nguyễn Xuân Trạch
Nguyễn Hùng Sơn..
Nhà xuất bản:  Học viện Nông nghiệp
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Fish physiology-Reproduction_ Behavior and Fertility Control
Fish physiology-Reproduction_ Behavior and Fertility Control

Tác giả: W.S.Hoar
D.J.Randall
E.M.Donaldson
Nhà xuất bản:  Academic Press
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 28.59 (Mb)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
12345678910...>>

Chỉ dẫn

Để xem chi tiết file tài liệu số, bạn đọc cần đăng nhập

Chi tiết truy cập Hướng dẫn

 

Đăng nhập

Thống kê

Thư viện truyền thống Thư viện số

Thống kê truy cập

17.909.793

: 398.013