Tài liệu số - Kết quả tìm kiếm

  Tìm thấy 35 tài liệu thỏa mãn điều kiện tìm kiếm. Kiểu hiển thị:    
12
Phân tích và thiết kế kết cấu xây dựng bằng phần mềm SAP 2000 version 14 T.II
Phân tích và thiết kế kết cấu xây dựng bằng phần mềm SAP 2000 version 14 T.II

Tác giả: Nguyễn Viết Trung, Nguyễn Lan, Trương Minh Phước
Nhà xuất bản: 
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 22.44 (Mb)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Quản lý dự án và hướng dẫn sử dụng phần mềm MSProject
Quản lý dự án và hướng dẫn sử dụng phần mềm MSProject

Tác giả: Lê Hoài Long, Lưu Trường Văn
Nhà xuất bản: 
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 16.20 (Mb)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Ứng dụng phần mềm Matlab Simulink
Ứng dụng phần mềm Matlab Simulink

Tác giả: Vũ Quang Thập (chủ biên)
Nhà xuất bản:  Khoa học và Kỹ thuật
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Đo Lường và điều khiển dùng máy tính
Đo Lường và điều khiển dùng máy tính

Tác giả: Hồ Đắc Lộc
Nhà xuất bản:  Xây dựng
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Thư rác - Phương pháp phát tán và cách phòng chống
Thư rác - Phương pháp phát tán và cách phòng chống

Tác giả: Vũ Đình Cường (chủ biên)
Nhà xuất bản:  Lao Động
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Giaáo trình Ngôn ngữ lập trình C
Giaáo trình Ngôn ngữ lập trình C

Tác giả: Tiêu Kim Cương
Nhà xuất bản:  Giáo dục
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Cấu trúc dữ liệu và giải thuật
Cấu trúc dữ liệu và giải thuật

Tác giả: Đỗ Xuân Lôi
Nhà xuất bản:  ĐH Quốc Gia Hà Nội
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Một số vấn đề về thuật toán
Một số vấn đề về thuật toán

Tác giả: Nguyễn Hữu Điển
Nhà xuất bản:  Giáo dục
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Lý thuyết thuật toán
Lý thuyết thuật toán

Tác giả: Đặng Huy Ruận
Nhà xuất bản:  ĐH Quốc Gia Hà Nội
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Tin học ứng dụng cầu đường
Tin học ứng dụng cầu đường

Tác giả: TS. Phạm Văn Thoan
Nhà xuất bản:  Xây dựng
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Giáo trình maý tính và mạng máy tính
Giáo trình maý tính và mạng máy tính

Tác giả: Ts. Phạm Ngọc Thắng (chủ biên)
Nhà xuất bản:  Giáo dục Việt Nam
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Life 3.0 Loài người trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo
Life 3.0 Loài người trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo

Tác giả: Max Tegmark
Nhà xuất bản:  Thế giới
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Kỹ thuật Xử lý ảnh ứng dụng trong thực tiễn
Kỹ thuật Xử lý ảnh ứng dụng trong thực tiễn

Tác giả: Dương Đức Hải
Nhà xuất bản:  Khoa học và Kỹ thuật
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Giáo trình Cấu trúc dữ liệu và giải thuật
Giáo trình Cấu trúc dữ liệu và giải thuật

Tác giả: An Văn Minh Trần Hùng Cường
Nhà xuất bản:  Khoa học và Kỹ thuật
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Giáo trình cài đặt và điều hành mạng máy tính
Giáo trình cài đặt và điều hành mạng máy tính

Tác giả: Nguyễn Vũ Sơn
Nhà xuất bản:  Giáo Dục
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Điện toán đám mây
Điện toán đám mây

Tác giả: Huỳnh Quyết Thắng (chủ biên)
Nhà xuất bản:  Bách Khoa Hà Nội
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Thực hành xử lý tín hiệu số
Thực hành xử lý tín hiệu số

Tác giả:
Nhà xuất bản:  Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Trí tuệ nhân tạo = Artificial intellegence
Trí tuệ nhân tạo = Artificial intellegence

Tác giả: Phạm Thọ Hoàn
Phạm Thị Anh Lê
Nhà xuất bản:  Hà Nội
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Trí tuệ nhân tạo lập trình tiến hóa : Cấu trúc dữ liệu + Thuật giải di truyền = Chương trình tiến hóa
Trí tuệ nhân tạo lập trình tiến hóa : Cấu trúc dữ liệu + Thuật giải di truyền = Chương trình tiến hóa

Tác giả: Nguyễn Đình Thúc (ch.b.)
Nhà xuất bản:  Giáo dục
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Thiết kế và đánh giá thuật toán
Thiết kế và đánh giá thuật toán

Tác giả: Trần Tuấn Minh
Nhà xuất bản:  [knxb]
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Tài liệu giáo khoa chuyên Tin, Q.2
Tài liệu giáo khoa chuyên Tin, Q.2

Tác giả: Hồ Sĩ Đàm (ch.b.)
Đỗ Đức Đồng
Lê Minh Hoàng...
Nhà xuất bản:  Giáo dục Việt Nam
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Tài liệu giáo khoa chuyên Tin, Q.1
Tài liệu giáo khoa chuyên Tin, Q.1

Tác giả: Hồ Sĩ Đàm (ch.b.)
Đỗ Đức Đồng
Lê Minh Hoàng...
Nhà xuất bản:  Giáo dục Việt Nam
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Trí tuệ giả tạo : Internet đã làm gì chúng ta?
Trí tuệ giả tạo : Internet đã làm gì chúng ta?

Tác giả: Nicholas Carr
Nhà xuất bản:  Trẻ
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Cấu trúc dữ liệu và thuật toán
Cấu trúc dữ liệu và thuật toán

Tác giả: Hoàng Nghĩa Tý
Nhà xuất bản:  Xây dựng
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Embedded system design : Using 8031 microcontrollers
Embedded system design : Using 8031 microcontrollers

Tác giả:
Nhà xuất bản:  Frontline Electronics
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
12

Chỉ dẫn

Để xem chi tiết file tài liệu số, bạn đọc cần đăng nhập

Chi tiết truy cập Hướng dẫn

 

Đăng nhập

Thống kê

Thư viện truyền thống Thư viện số

Thống kê truy cập

17.958.745

: 446.965