Tài liệu số - Kết quả tìm kiếm

  Tìm thấy 7601 tài liệu thỏa mãn điều kiện tìm kiếm. Kiểu hiển thị:    
12345678910...>>
Giáo trình Kỹ thuật vi điều khiển
Giáo trình Kỹ thuật vi điều khiển

Tác giả: Đỗ Văn Cần (ch.b.)
Bùi Văn Vũ
Nhà xuất bản:  Trường Đại học Quy Nhơn
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 4.98 (Mb)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
An algebraic introduction to complex projective geometry
An algebraic introduction to complex projective geometry

Tác giả: Peskine, Christian
Nhà xuất bản:  Cambridge University Press
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 7.74 (Mb)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Luật Hợp tác xã (hiện hành)
Luật Hợp tác xã (hiện hành)

Tác giả:
Nhà xuất bản:  Chính trị Quốc gia Sự thật
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 2.20 (Mb)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Đầu tư tài chính
Đầu tư tài chính

Tác giả: Bodie, Zvi
Nhà xuất bản:  Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 165.96 (Mb)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
An introduction to partial differential equations
An introduction to partial differential equations

Tác giả: Pinchover, Yehuda
Nhà xuất bản:  Cambridge University Press
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 14.30 (Mb)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Fourier series, fourier transform and their applications to mathematical physics
Fourier series, fourier transform and their applications to mathematical physics

Tác giả: Serov, Valery
Nhà xuất bản:  Springer
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 18.40 (Mb)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Lectures on modules and rings
Lectures on modules and rings

Tác giả: Lam, T. Y.
Nhà xuất bản:  Springer
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 21.59 (Mb)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Implicit functions and solution mappings
Implicit functions and solution mappings

Tác giả: Dontchev, Asen L.
Nhà xuất bản:  Springer
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 18.76 (Mb)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Giáo trình marketing du lịch và khách sạn
Giáo trình marketing du lịch và khách sạn

Tác giả:
Nhà xuất bản:  Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 3.48 (Mb)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
A course in arithmetic
A course in arithmetic

Tác giả: Serre, Jean-Pierre
Nhà xuất bản:  Springer-Verlag
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 4.23 (Mb)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Giáo trình phân tích và đầu tư chứng khoán
Giáo trình phân tích và đầu tư chứng khoán

Tác giả:
Nhà xuất bản:  Lao động ;
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 36.90 (Mb)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Giáo trình lễ tân ngoại giao
Giáo trình lễ tân ngoại giao

Tác giả:
Nhà xuất bản:  Lao động
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 2.81 (Mb)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Convex functions and their applications
Convex functions and their applications

Tác giả: Niculescu, Constantin P.
Nhà xuất bản:  Spinger
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 17.92 (Mb)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Basic elements of real analysis
Basic elements of real analysis

Tác giả: Protter, Murray H.
Nhà xuất bản:  Springer
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 9.88 (Mb)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Giáo trình kỹ thuật thi công.
Giáo trình kỹ thuật thi công.

Tác giả:
Nhà xuất bản:  Xây dựng
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 266.53 (Mb)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
7 thói quen hiệu quả = The 7 habits of highly effective people
7 thói quen hiệu quả = The 7 habits of highly effective people

Tác giả: Covey, Stephen R.
Nhà xuất bản:  Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh ;
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 28.20 (Mb)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Giáo trình kỹ thuật lập trình C
Giáo trình kỹ thuật lập trình C

Tác giả:
Nhà xuất bản:  Bách khoa Hà Nội
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 16.02 (Mb)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
International business management : Succeeding in a culturally diverse world
International business management : Succeeding in a culturally diverse world

Tác giả: Kamal Fatehi
Nhà xuất bản:  Springer Texts in Business and Economics
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 5.09 (Mb)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Armstrong's handbook of human resource management practice
Armstrong's handbook of human resource management practice

Tác giả: Michael Armstrong
Nhà xuất bản:  Ashford Colour press Ltd
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 6.42 (Mb)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Giáo trình marketing du lịch
Giáo trình marketing du lịch

Tác giả:
Nhà xuất bản:  Thông tin và Truyền thông
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 18.16 (Mb)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Động cơ đốt trong
Động cơ đốt trong

Tác giả: Phạm Minh Tuấn
Nhà xuất bản:  Khoa học và Kỹ thuật
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 20.77 (Mb)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Ứng dụng CAE và solidworks tính toán, thiết kế an toàn trong cơ khí
Ứng dụng CAE và solidworks tính toán, thiết kế an toàn trong cơ khí

Tác giả:
Nhà xuất bản:  Thanh niên
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 20.79 (Mb)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Psycholinguistics
Psycholinguistics

Tác giả: H. Wind Cowles
Nhà xuất bản:  Springer Publishing Company
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Developing courses in English for specific purposes
Developing courses in English for specific purposes

Tác giả: Helen Basturkmen
Nhà xuất bản:  Palgrave Macmillan
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Theoretical course of English grammar
Theoretical course of English grammar

Tác giả: Kirvalidze, N
Nhà xuất bản:  Ilia State University
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
12345678910...>>

Chỉ dẫn

Để xem chi tiết file tài liệu số, bạn đọc cần đăng nhập

Chi tiết truy cập Hướng dẫn

 

Đăng nhập

Thống kê

Thư viện truyền thống Thư viện số

Thống kê truy cập

17.958.042

: 446.262