Bộ sưu tập tài liệu số

TRIỂN LÃM SÁCH PHÁP LUẬT ONLINE

Hưởng ứng ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2023, Thư viện trường Đại học Quy Nhơn tổ chức triển lãm sách online. Triển lãm sẽ diễn ra từ ngày 9/11/2023 đến ngày 18/11/2023 nhằm "Tích cực hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, góp phần nâng cao hiệu quả xây dựng, thi hành và bảo vệ pháp luật"; Ðẩy mạnh phổ biến, giáo dục, nâng cao nhận thức về Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam, trong đó tập trung phổ biến chính sách, pháp luật, kỷ luật, kỷ cương hành chính trong thi hành công vụ; đơn giản hóa thủ tục hành chính, phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia; các vấn đề dư luận xã hội quan tâm hoặc cần định hướng trong xã hội…

Danh sách 162 tài liệu số

Trang 1 / 4: Đầu Trước 1234 Sau Cuối

 Các bộ sưu tập tài liệu số khác có trong thư viện:

Chỉ dẫn

Để xem chi tiết file tài liệu số, bạn đọc cần đăng nhập

Chi tiết truy cập Hướng dẫn

 

Đăng nhập

Thống kê

Thư viện truyền thống Thư viện số

Thống kê truy cập

18.408.674

: 327.148