Thứ ba, Ngày: 21/05/2024

Thống kê truy cập

17.910.868

: 399.088

DANH SÁCH ĐẢNG VIÊN CHI BỘ THƯ VIỆN

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ 

GHI CHÚ

1

Lê Thanh Hải

Bí thư chi bộ

 

2

Cao Nguyễn Trà Giang

Phó bí thư chi bộ

 

3

Đoàn Thị Xương

Chi ủy viên

 

4

Huỳnh Thị Hiền

Đảng viên

 

5

Phạm Thị Thu Thảo

Đảng viên

 

6

Phạm Quốc Tuấn

Đảng viên

 

7

Mai  Thị Dung Đảng viên  

8

Nguyễn Ngọc Yến Thi

Đảng viên