Thứ năm, Ngày: 18/07/2024

Thống kê truy cập

18.982.145

: 268.115

DANH SÁCH ĐOÀN VIÊN CÔNG ĐOÀN THƯ VIỆN

TT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

GHI CHÚ

1

Cao Nguyễn Trà Giang

Chủ tich công đoàn

 

2

Phạm Thị Thu Thảo

Phó chủ tịch công đoàn

 

3

Lê Thanh Hải

Công đoàn viên

 

4

Huỳnh Thị Hiền

Công đoàn viên

 

5

Nguyễn Thị Kim Thoa

Công đoàn viên

 

6

Đoàn Thị Xương

Công đoàn viên

 

7

Nguyễn Thị Kiều My

Công đoàn viên

 

8

Nguyễn Ngọc Yến Thi Công đoàn viên  

9

Thái Hoàng Thanh Trúc

Công đoàn viên

 

10

Ngô Thị Thơm

Công đoàn viên

 

11

Mai Thị Dung

Công đoàn viên

 

12

Phạm Quốc Tuấn

Công đoàn viên