Thứ năm, Ngày: 18/07/2024

Thống kê truy cập

18.980.919

: 266.889

 

STT

Họ và tên

Chức vụ

Các công việc đảm nhận

 
 

1

Lê Thanh Hải

Giám đốc

  - Quản lý các công tác chung của đơn vị

  - Trực tiếp quản lý các công tác về nghiệp vụ thư viện

 

2

Huỳnh Thị Hiền     

Phó Giám đốc

  - Trực tiếp quản lý công tác phục vụ bạn đọc

 

3

Phạm Thị Thu Thảo

CV

  - Biên mục tài liệu, xử lý nghiệp vụ thư viện

 

4

Đoàn Thị Xương

CV

  -  Triển khai công tác bổ sung tài liệu;

  - Quản trị phần mềm TV; cập nhật tài liệu số lên hệ thống;

 

5

Nguyễn Thị Kim Thoa

CV

  - Biên mục tài liệu, xử lý nghiệp vụ thư viện

 

6

Nguyễn Thị Kiều My

TVV

  - Biên mục tài liệu, xử lý nghiệp vụ thư viện

 

7

Nguyễn Ngọc Yến Thi

CV 

  - Cập nhật tài liệu số vào phần mềm;

  - Quản lý thư viện số, quản lý các CSDL trực tuyến;

  - Quản trị website, fanpage đơn vị;

 

8

Thái Hoàng Thanh Trúc

CV

  - Cập nhật tài liệu số vào phần mềm;

  - Số hóa các tài liệu in ấn hiện có tại Thư viện;

 

9

Cao Nguyễn Trà Giang

CV

  - Quản lý và phục vụ bạn đọc đến mượn, trả tài liệu tại kho Giáo trình và Phòng đọc mở 2;

 

10

Mai Thị Dung

CV

  - Quản lý và phục vụ bạn đọc đến mượn, trả tài liệu tại Phòng đọc tại chỗ;

 - Thực hiện công tác thanh lọc, thanh lý tài liệu của TV;

 

11

Phạm Quốc Tuấn

CV

  - Vận hành phòng truy cập internet;

  - Quản lý hệ thống tài sản của đơn vị;

 

12

Ngô Thị Thơm

TVV

- Quản lý và phục vụ bạn đọc đến mượn, trả tài liệu tại Phòng Đọc mở 1;