Chủ nhật, Ngày: 16/06/2024

Thống kê truy cập

18.407.074

: 325.548

Dịch vụ mượn sách về nhà

 Thư viện trường ĐH Quy Nhơn thực hiện cho bạn đọc mượn tài liệu về nhà tại Phòng Giáo trình và Phòng Mượn (tầng 1 Tòa nhà Thư viện). Toàn thể cán bộ, giảng viên, nghiên cứu sinh, học viên, sinh viên đang học tập và làm việc tại Trường Đại học Quy Nhơn có thẻ do Nhà trường cấp đều được mượn tài liệu về nhà.

- Bạn đọc có trách nhiệm xuất trình thẻ trước khi yêu cầu mượn tài liệu tại Phòng Giáo Trình/ Phòng Mượn. 

- Bạn đọc có thể đăng ký mượn tài liệu trực tuyến thông qua website lib.qnu.edu.vn hoặc viết phiếu yêu cầu mượn tài liệu. Khi nhận tài liệu, bạn đọc cần kiểm tra tình trạng tài liệu (bình thường hay bị rách, bẩn, hư hỏng...) trước khi ra khỏi Phòng Giáo trình.

- Chính sách mượn tài liệu:

+ Phòng Giáo trình: Số lượng tài liệu được mượn tối đa là 5 cuốn, thời hạn mượn tối đa là 1 học kỳ (150 ngày), muốn mượn tiếp thì phải trả lại số tài liệu đã mượn.

+ Phòng Mượn: Bạn đọc là SV được mượn tối đa là 3 cuốn, thời gian mượn tối đa là 10 ngày, gia hạn tối đa là 5 ngày; Bạn đọc là học viên SĐH/ GV được mượn tối đa là 5 cuốn, thời gian mượn tối đa là 10 ngày, gia hạn tối đa là 10 ngày. Bảo quản tài liệu được mượn.

- Hết thời hạn mượn, nếu bạn đọc muốn mượn tiếp tài liệu cần làm thủ tục gia hạn. Bạn đọc trả tài liệu chậm hoặc làm mất, rách, bẩn tài liệu sẽ bị phạt tiền theo quy định hiện hành.