Tài liệu số - Kết quả tìm kiếm

  Tìm thấy 9 tài liệu thỏa mãn điều kiện tìm kiếm. Kiểu hiển thị:    
Tài liệu học tập - Kế toán tài chính 1
Tài liệu học tập - Kế toán tài chính 1

Tác giả:
Nhà xuất bản:  Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 16.62 (Mb)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Giáo trình kế toán công ty
Giáo trình kế toán công ty

Tác giả: Nguyễn Ngọc Tiến
Nhà xuất bản:  Đại học Kinh tế Quốc dân
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 1.63 (Mb)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Giáo trình phân tích báo cáo tài chính
Giáo trình phân tích báo cáo tài chính

Tác giả:
Nhà xuất bản:  Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 2.82 (Mb)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Giáo trình hệ thống thông tin kế toán
Giáo trình hệ thống thông tin kế toán

Tác giả: Lê Văn Tân (ch.b.)
Đào Nhật Minh
Trần Xuân Quân..
Nhà xuất bản:  Giáo Dục
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 18.30 (Mb)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Thực hành hệ thống thông tin kế toán
Thực hành hệ thống thông tin kế toán

Tác giả:
Nhà xuất bản:  Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 18.47 (Mb)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Giáo trình Kiểm soát nội bộ
Giáo trình Kiểm soát nội bộ

Tác giả: Lê Thị Thanh Mỹ, Lê Trần Hạnh Phương (ch.b.)
Trần Thị Quanh
Lê Thị Thanh Nhật..
Nhà xuất bản:  Trường Đại học Quy Nhơn
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 2.51 (Mb)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Giáo trình Kế toán ngân hàng
Giáo trình Kế toán ngân hàng

Tác giả: Trần Thị Cẩm Thanh (ch.b.)
Lê Vũ Tương Vy
Trần Thu Vân
Trần Thị Vũ Tuyền
Nhà xuất bản:  Trường Đại học Quy Nhơn
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 4.08 (Mb)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Giáo trình Kiểm toán báo cáo tài chính T.1
Giáo trình Kiểm toán báo cáo tài chính T.1

Tác giả: Lê Trần Hạnh Phương (ch.b.)
Phạm Thị Lai
Trần Thị Bích Duyên...
Nhà xuất bản:  Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 1.84 (Mb)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Giáo trình Kế toán chi phí
Giáo trình Kế toán chi phí

Tác giả: Nguyễn Thị Lệ Hằng (ch.b.)
Phạm Nguyễn Đình Tuấn
Nhà xuất bản:  Trường Đại học Quy Nhơn
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 2.42 (Mb)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:

Chỉ dẫn

Để xem chi tiết file tài liệu số, bạn đọc cần đăng nhập

Chi tiết truy cập Hướng dẫn

 

Đăng nhập

Thống kê

Thư viện truyền thống Thư viện số

Thống kê truy cập

18.980.258

: 266.228