Tài liệu số - Kết quả tìm kiếm

  Tìm thấy 15 tài liệu thỏa mãn điều kiện tìm kiếm. Kiểu hiển thị:    
Giáo trình kỹ thuật thi công.
Giáo trình kỹ thuật thi công.

Tác giả:
Nhà xuất bản:  Xây dựng
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 266.53 (Mb)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Hướng dẫn đo bóc khối lượng công trình dân dụng.
Hướng dẫn đo bóc khối lượng công trình dân dụng.

Tác giả: Uông Thắng
Nhà xuất bản:  Xây dựng
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 27.89 (Mb)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Giáo trình vật liệu xây dựng
Giáo trình vật liệu xây dựng

Tác giả: Phan Thế Vinh
Nhà xuất bản:  Xây dựng
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 13.66 (Mb)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Thiết kế khung bê tông cốt thép toàn khối
Thiết kế khung bê tông cốt thép toàn khối

Tác giả: Đặng Vũ Hiệp
Nhà xuất bản:  Xây dựng
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 15.19 (Mb)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Kết cấu đặc biệt bằng bê tông cốt thép
Kết cấu đặc biệt bằng bê tông cốt thép

Tác giả: Nguyễn Lê Ninh
Nhà xuất bản:  Xây dựng
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 12.88 (Mb)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Kinh tế xây dựng
Kinh tế xây dựng

Tác giả: Nguyễn Công Thạnh
Nhà xuất bản:  Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh ;
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 13.24 (Mb)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Thiết kế khung ngang nhà công nghiệp một tầng bằng bê tông cốt thép lắp ghép
Thiết kế khung ngang nhà công nghiệp một tầng bằng bê tông cốt thép lắp ghép

Tác giả: Vương Ngọc Lưu
Nhà xuất bản:  Xây dựng
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 10.82 (Mb)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Tổ chức thi công xây dựng
Tổ chức thi công xây dựng

Tác giả: Lê Hồng Thái
Nhà xuất bản:  Xây dựng
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 19.63 (Mb)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Bài tập thủy lực.
Bài tập thủy lực.

Tác giả: Hoàng Văn Quý
Nhà xuất bản:  Xây dựng
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 29.17 (Mb)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Sàn sườn bêtông cốt thép toàn khối
Sàn sườn bêtông cốt thép toàn khối

Tác giả: Nguyễn Đình Cống
Nhà xuất bản:  Khoa học và kỹ thuật
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 8.60 (Mb)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Giáo trình dự toán xây dựng
Giáo trình dự toán xây dựng

Tác giả:
Nhà xuất bản:  Xây dựng
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 6.37 (Mb)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Giáo trình dự toán XD công trình
Giáo trình dự toán XD công trình

Tác giả: Uông Thắng
Nhà xuất bản:  Lao động Xã hội
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 16.79 (Mb)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Kết cấu thép tiêu chuẩn thiết kế = Steel structures - Design standard
Kết cấu thép tiêu chuẩn thiết kế = Steel structures - Design standard

Tác giả:
Nhà xuất bản:  Xây dựng
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 8.18 (Mb)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Kiến trúc nhà công cộng
Kiến trúc nhà công cộng

Tác giả: Nguyễn Đức Thiềm
Nhà xuất bản:  Xây dựng
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 402.40 (Mb)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Phương pháp tính
Phương pháp tính

Tác giả: Đinh Công Hướng (ch.b.)
Phan Thanh Nam
Lâm Thị Thanh Tâm
Huỳnh Kim Triển
Nhà xuất bản:  Trường Đại học Quy Nhơn
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 528.56 (Kb)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:

Chỉ dẫn

Để xem chi tiết file tài liệu số, bạn đọc cần đăng nhập

Chi tiết truy cập Hướng dẫn

 

Đăng nhập

Thống kê

Thư viện truyền thống Thư viện số

Thống kê truy cập

18.981.229

: 267.199