Tài liệu số - Kết quả tìm kiếm

  Tìm thấy 25 tài liệu thỏa mãn điều kiện tìm kiếm. Kiểu hiển thị:    
Giáo trình marketing du lịch và khách sạn
Giáo trình marketing du lịch và khách sạn

Tác giả:
Nhà xuất bản:  Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 3.48 (Mb)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Giáo trình lễ tân ngoại giao
Giáo trình lễ tân ngoại giao

Tác giả:
Nhà xuất bản:  Lao động
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 2.81 (Mb)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Giáo trình quản trị kinh doanh lữ hành
Giáo trình quản trị kinh doanh lữ hành

Tác giả: Nguyễn Văn Mạnh
Nhà xuất bản:  Đại học Kinh tế Quốc dân
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 44.62 (Mb)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Hotel front office management
Hotel front office management

Tác giả: James a. Bardi
Nhà xuất bản:  Wiley
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 3.93 (Mb)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Dịch tễ học cơ bản
Dịch tễ học cơ bản

Tác giả: R Bonita, R Beaglehole, T Kjellstrom
Nhà xuất bản: 
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 3.65 (Mb)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Giáo trình phương pháp nghiên cứu khoa học trong kinh doanh
Giáo trình phương pháp nghiên cứu khoa học trong kinh doanh

Tác giả: Nguyễn Đình Thọ
Nhà xuất bản:  Tài chính
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 23.93 (Mb)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Thống kê ứng dụng trong Kinh tế - Xã hội
Thống kê ứng dụng trong Kinh tế - Xã hội

Tác giả: Hoàng Trọng, Chu Nguyễn Mộng Ngọc
Nhà xuất bản:  Thống kê
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 21.72 (Mb)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Consumer behaviour in tourism
Consumer behaviour in tourism

Tác giả: John Swarbrooke, Susan Horner
Nhà xuất bản:  Elsevier
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 2.01 (Mb)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Khởi nghiệp tinh gọn
Khởi nghiệp tinh gọn

Tác giả: Eric Ries
Nhà xuất bản:  Thời Đại
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 13.69 (Mb)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Giáo trình Hành vi người tiêu dùng
Giáo trình Hành vi người tiêu dùng

Tác giả: Vũ Huy Thông (chủ biên)
Nhà xuất bản:  ĐH Kinh tế Quốc dân
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 9.37 (Mb)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Giáo trình thanh toán quốc tế trong du lịch
Giáo trình thanh toán quốc tế trong du lịch

Tác giả: Trần Thị Minh Hòa
Nhà xuất bản:  Đại học Kinh tế Quốc dân
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 9.65 (Mb)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Giáo trình khởi sự kinh doanh
Giáo trình khởi sự kinh doanh

Tác giả: Nguyễn Ngọc Huyền
Nhà xuất bản:  Đại học Kinh tế Quốc dân
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 30.88 (Mb)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Giáo trình du lịch văn hóa
Giáo trình du lịch văn hóa

Tác giả:
Nhà xuất bản:  Giáo dục Việt Nam
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 14.13 (Mb)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Tuyến điểm du lịch Việt Nam
Tuyến điểm du lịch Việt Nam

Tác giả: Bùi Thị Hải Yến
Nhà xuất bản:  Giáo dục Việt Nam
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 20.74 (Mb)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Cơ sở văn hóa Việt Nam
Cơ sở văn hóa Việt Nam

Tác giả:
Nhà xuất bản:  Giáo dục
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 11.09 (Mb)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Giáo trình kỹ năng giao tiếp
Giáo trình kỹ năng giao tiếp

Tác giả: Huỳnh Văn Sơn
Nhà xuất bản:  Nxb. Trẻ
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 9.47 (Mb)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Tiêu chuẩn kỹ năng nghề nghiệp du lịch Việt Nam : Nghiệp vụ hướng dẫn du lịch
Tiêu chuẩn kỹ năng nghề nghiệp du lịch Việt Nam : Nghiệp vụ hướng dẫn du lịch

Tác giả:
Nhà xuất bản:  Tổng cục du lịch Việt Nam
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 2.06 (Mb)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Learn data analysis with Python: Lesson in Coding
Learn data analysis with Python: Lesson in Coding

Tác giả: A. J. Henley, Dave Wolf
Nhà xuất bản:  Apress
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 978.73 (Kb)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
English for international tourism : Upper intermadiate coursebook
English for international tourism : Upper intermadiate coursebook

Tác giả: Peter Strutt
Nhà xuất bản:  Pearson
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 12.74 (Mb)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
English for international tourism : Intermadiate coursebook
English for international tourism : Intermadiate coursebook

Tác giả: Peter Strutt
Nhà xuất bản:  Pearson
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 11.52 (Mb)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Non nước Việt Nam 63 tỉnh thành : Cẩm nang du lịch Việt Nam
Non nước Việt Nam 63 tỉnh thành : Cẩm nang du lịch Việt Nam

Tác giả: Quang Lân
Nhà xuất bản:  Hồng Đức
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 38.53 (Mb)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Thuyết minh du lịch
Thuyết minh du lịch

Tác giả:
Nhà xuất bản:  Bộ văn hóa, thể thao và du lịch
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 1.90 (Mb)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Địa lí du lịch - Cơ sở lí luận và thực tiễn phát triển ở Việt Nam
Địa lí du lịch - Cơ sở lí luận và thực tiễn phát triển ở Việt Nam

Tác giả:
Nhà xuất bản:  Giáo dục
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 31.78 (Mb)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Giáo trình quản trị nhân lực
Giáo trình quản trị nhân lực

Tác giả:
Nhà xuất bản:  Đại học Kinh tế Quốc dân
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 1.61 (Mb)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:

Chỉ dẫn

Để xem chi tiết file tài liệu số, bạn đọc cần đăng nhập

Chi tiết truy cập Hướng dẫn

 

Đăng nhập

Thống kê

Thư viện truyền thống Thư viện số

Thống kê truy cập

18.981.292

: 267.262