Tài liệu số - Kết quả tìm kiếm

  Tìm thấy 26 tài liệu thỏa mãn điều kiện tìm kiếm. Kiểu hiển thị:    
12
Văn học Việt Nam sau 1975 và việc giảng dạy trong nhà trường
Văn học Việt Nam sau 1975 và việc giảng dạy trong nhà trường

Tác giả: Nguyễn Văn Long
Nhà xuất bản:  Giáo dục Việt Nam
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Văn học dân gian T.II
Văn học dân gian T.II

Tác giả: Đinh Gia Khánh
Chu Xuân Diên
Nhà xuất bản:  Đại học và Giáo dục chuyên nghiệp
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Văn học dân gian T.I
Văn học dân gian T.I

Tác giả: Đinh Gia Khánh
Chu Xuân Diên
Nhà xuất bản:  Đại học và Trung học chuyên nghiệp
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Cẩm nang phương pháp sư phạm
Cẩm nang phương pháp sư phạm

Tác giả: Nguyễn Thị Minh Phượng
Phạm Thị Thúy
Lê Viết Chung
Nhà xuất bản:  Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Giáo trình làm văn (Bằng phương pháp kết cấu và phương pháp diễn đạt)
Giáo trình làm văn (Bằng phương pháp kết cấu và phương pháp diễn đạt)

Tác giả: Mai Thị Kiều Phượng
Nhà xuất bản:  Đại học Quốc gia Hà Nội
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Giáo trình văn học trung đại Việt Nam T.2
Giáo trình văn học trung đại Việt Nam T.2

Tác giả: Lã Nhâm Thìn
Vũ Thanh (ch.b.)
Đinh Thị Khang…
Nhà xuất bản:  Giáo dục Việt Nam
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Giáo trình Phương pháp dạy và học Làm văn
Giáo trình Phương pháp dạy và học Làm văn

Tác giả: Mai Thị Kiều Phượng
Nhà xuất bản:  Đại học Quốc gia Hà Nội
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Nghiên cứu văn học dân gian từ mã hóa dân gian
Nghiên cứu văn học dân gian từ mã hóa dân gian

Tác giả: Nguyễn Thị Bích Hà
Nhà xuất bản:  Văn hóa thông tin
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Giáo trình thể loại và tác gia tiêu biểu văn học phương Đông
Giáo trình thể loại và tác gia tiêu biểu văn học phương Đông

Tác giả:
Nhà xuất bản: 
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 20.95 (Mb)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Văn học Việt Nam thế kỉ X - XIX những vấn đề lý luận và lịch sử
Văn học Việt Nam thế kỉ X - XIX những vấn đề lý luận và lịch sử

Tác giả: Trần Ngọc Vương (ch.b.)
Nhà xuất bản:  Đại học Quốc gia Hà Nội
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Văn học Nga trong nhà trường
Văn học Nga trong nhà trường

Tác giả: Hà Thị Hòa
Nhà xuất bản:  Giáo dục
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Văn học Nga sự thật và cái đẹp
Văn học Nga sự thật và cái đẹp

Tác giả: Nguyễn Hải Hà
Nhà xuất bản:  Giáo dục
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Tiếng Việt ở Trung học phổ thông
Tiếng Việt ở Trung học phổ thông

Tác giả: Bùi Minh Toán
Nhà xuất bản:  Đại học Sư phạm
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Lý thuyết và thực hành văn bản tiếng Việt
Lý thuyết và thực hành văn bản tiếng Việt

Tác giả: Phan Mậu Cảnh
Nhà xuất bản:  Đại học Quốc gia Hà Nội
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Cuộc phiêu lưu tư tưởng văn học Châu Âu thế kỷ XX
Cuộc phiêu lưu tư tưởng văn học Châu Âu thế kỷ XX

Tác giả: R.M.Alberes
Nhà xuất bản: 
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Giáo trình xây dựng kế hoạch dạy học môn Ngữ văn
Giáo trình xây dựng kế hoạch dạy học môn Ngữ văn

Tác giả:
Nhà xuất bản:  Đại học Sư phạm
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 15.97 (Mb)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Bước vào vườn hoa văn học châu Á
Bước vào vườn hoa văn học châu Á

Tác giả: Lưu Đức Trung
Nhà xuất bản:  Giáo dục
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Tín hiệu thẩm mĩ trong tác phẩm thơ ca ở trường Trung học phổ thông
Tín hiệu thẩm mĩ trong tác phẩm thơ ca ở trường Trung học phổ thông

Tác giả: Nguyễn Thị Vân Anh (ch.b.)
Nguyễn Thị Thùy Trang
Đặng Thị Thanh Hoa..
Nhà xuất bản:  Đà Nẵng
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Giáo trình văn học trung đại Việt Nam T.1
Giáo trình văn học trung đại Việt Nam T.1

Tác giả: Lã Nhâm Thìn (ch.b.)
Đinh Thị Khang
Vũ Thanh
Nhà xuất bản:  Giáo dục Việt Nam
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Văn học trung đại Việt Nam T.1
Văn học trung đại Việt Nam T.1

Tác giả: Nguyễn Đăng Na (ch.b.)
Lã Nhâm Thìn
Đinh Thị Khang
Nhà xuất bản:  Đại học Sư phạm
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Tín hiệu ngôn ngữ thẩm mĩ trong ca dao Nam Trung Bộ
Tín hiệu ngôn ngữ thẩm mĩ trong ca dao Nam Trung Bộ

Tác giả: Nguyễn Thị Vân Anh
Nhà xuất bản:  Đại học Sư phạm
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Tổ chức hoạt động trải nghiệm sáng tạo trong dạy học Ngữ văn
Tổ chức hoạt động trải nghiệm sáng tạo trong dạy học Ngữ văn

Tác giả: Tưởng Duy hải (ch.b.)
Nhà xuất bản:  Giáo dục
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 29.61 (Mb)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Đọc hiểu và chiến thuật đọc hiểu văn bản trong nhà trường phổ thông
Đọc hiểu và chiến thuật đọc hiểu văn bản trong nhà trường phổ thông

Tác giả: Phạm Thị Thu Hương
Nhà xuất bản:  Đại học Sư phạm
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 10.13 (Mb)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Phương ngữ học tiếng Việt
Phương ngữ học tiếng Việt

Tác giả: Hoàng Thị Châu
Nhà xuất bản:  Đại học quốc gia Hà Nội
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 41.57 (Mb)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
12

Chỉ dẫn

Để xem chi tiết file tài liệu số, bạn đọc cần đăng nhập

Chi tiết truy cập Hướng dẫn

 

Đăng nhập

Thống kê

Thư viện truyền thống Thư viện số

Thống kê truy cập

18.980.464

: 266.434