Tài liệu số - Kết quả tìm kiếm

  Tìm thấy 37 tài liệu thỏa mãn điều kiện tìm kiếm. Kiểu hiển thị:    
12
Giáo trình Kỹ thuật truyền hình
Giáo trình Kỹ thuật truyền hình

Tác giả: Đỗ Hoàng Tiến
Dương Thanh Phương
Nhà xuất bản:  Khoa học và Kỹ thuật
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 18.63 (Mb)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Mạch điện tử thông tin
Mạch điện tử thông tin

Tác giả: Hoàng Đình Chiến
Nhà xuất bản:  ĐH Quốc gia TP. Hồ Chí Minh
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 13.58 (Mb)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Xử lý âm thanh và hình ảnh
Xử lý âm thanh và hình ảnh

Tác giả: Nguyễn Thanh Bình
Nhà xuất bản:  HVCNBC Viễn thông
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 3.59 (Mb)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Viba số
Viba số

Tác giả: Bùi Thiện Minh
Nhà xuất bản:  NXB Bưu điện
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 30.80 (Mb)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Understanding GPS/GNSS: Principles and Applications
Understanding GPS/GNSS: Principles and Applications

Tác giả: Elliott D. Kaplan
Nhà xuất bản:  Artech House Press
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 19.20 (Mb)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Bài giảng trường điện từ
Bài giảng trường điện từ

Tác giả: Huỳnh Nguyễn Bảo Phương
Nhà xuất bản:  NXB Đại học quốc gia Hà Nội
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 1.76 (Mb)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Thông tin số
Thông tin số

Tác giả: Nguyễn Viết Kính
Nhà xuất bản:  NXB Giáo dục
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 13.59 (Mb)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Giáo trình thiết kế vi mạch tích hợp (VLSI design)
Giáo trình thiết kế vi mạch tích hợp (VLSI design)

Tác giả: Huỳnh Công Tú
Nhà xuất bản:  NXB KH&KT
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 20.99 (Mb)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Thiết kế hệ thống nhúng
Thiết kế hệ thống nhúng

Tác giả: Đặng Hoài Bắc
Nhà xuất bản:  NXB Thông tin tuyền thông
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 1.98 (Mb)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Tài liệu Thực hành hệ thống nhúng và IoT
Tài liệu Thực hành hệ thống nhúng và IoT

Tác giả: Bộ môn ĐTVT
Nhà xuất bản:  ĐH Quy Nhơn (Lưu hành nội bộ)
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 8.06 (Mb)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Satellite Communications
Satellite Communications

Tác giả: Dennis Roddy
Nhà xuất bản:  McGraw Hill
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 7.88 (Mb)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Kỹ thuật phân tích và thiết kế các hệ thống thông tin : Hướng cấu trúc
Kỹ thuật phân tích và thiết kế các hệ thống thông tin : Hướng cấu trúc

Tác giả: Lê Văn Phùng
Nhà xuất bản:  NXB Thống kê, Hà nội
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 63.81 (Mb)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Nhập môn về Kỹ thuật
Nhập môn về Kỹ thuật

Tác giả: Phạm Ngọc Tuấn, Hồ Thị Thu Nga
Nhà xuất bản:  NXB Đại Học Quốc Gia
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 37.21 (Mb)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Multimedia
Multimedia

Tác giả: Đỗ Trung Tuấn
Nhà xuất bản:  HVCNBC Viễn thông
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 3.28 (Mb)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Measuring Electronics and Sensors
Measuring Electronics and Sensors

Tác giả: Herbert Bernstein
Nhà xuất bản:  Springer Press
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 16.74 (Mb)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Internet of Things: Principles and Paradigms
Internet of Things: Principles and Paradigms

Tác giả: Rajkumar Buyya, Amir Vahid Dastjerdi
Nhà xuất bản:  Elsevier
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 17.85 (Mb)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Internet of Things (IoT) in 5G Mobile Technologies
Internet of Things (IoT) in 5G Mobile Technologies

Tác giả: Constandinos X. Mavromoustakis
Nhà xuất bản:  Springer
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 13.17 (Mb)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Hệ thống thông tin vệ tinh
Hệ thống thông tin vệ tinh

Tác giả: PGS.TS.Thái Hồng Nhị
Nhà xuất bản:  NXB Bưu điện
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 18.45 (Mb)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Hệ thống thông tin quang
Hệ thống thông tin quang

Tác giả: Vũ Văn San
Nhà xuất bản:  NXB Bưu điện
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 60.60 (Mb)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Giới thiệu về Đa phương tiện
Giới thiệu về Đa phương tiện

Tác giả: Đỗ Trung Tuấn
Nhà xuất bản:  ĐH QUốc gia Hà Nội
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 2.28 (Mb)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Giáo trình nhập môn trí tuệ nhân tạo
Giáo trình nhập môn trí tuệ nhân tạo

Tác giả: Từ Minh Phương
Nhà xuất bản:  NXB.Thống kê
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 8.26 (Mb)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Giáo trình thông tin di động
Giáo trình thông tin di động

Tác giả: Phạm Công Hùng
Nhà xuất bản:  NXB KHKT
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 34.84 (Mb)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Giáo trình cơ sở dữ liệu
Giáo trình cơ sở dữ liệu

Tác giả: Nguyễn Tuệ
Nhà xuất bản:  NXB Giáo dục
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 966.99 (Kb)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Giáo trình mạng máy tính nâng cao
Giáo trình mạng máy tính nâng cao

Tác giả: Huỳnh Nguyên Chính
Nhà xuất bản:  NXB ĐH Quốc gia TP. Hồ Chí Minh
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 17.06 (Mb)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Giáo trình Kỹ thuật Xung - Số
Giáo trình Kỹ thuật Xung - Số

Tác giả: Lương Ngọc Hải
Nhà xuất bản:  Giáo dục
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 11.74 (Mb)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
12

Chỉ dẫn

Để xem chi tiết file tài liệu số, bạn đọc cần đăng nhập

Chi tiết truy cập Hướng dẫn

 

Đăng nhập

Thống kê

Thư viện truyền thống Thư viện số

Thống kê truy cập

18.981.484

: 267.454