Tài liệu số - Kết quả tìm kiếm

  Tìm thấy 135 tài liệu thỏa mãn điều kiện tìm kiếm. Kiểu hiển thị:    
123456
3 phút sơ cứu
3 phút sơ cứu

Tác giả: Ngô Đức Hùng
Nhà xuất bản:  Thế giới ; Công ty Văn hoá và Truyền thông Nhã Nam
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 12.34 (Mb)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
300 trò chơi tư duy của sinh viên trường đại học Harvard
300 trò chơi tư duy của sinh viên trường đại học Harvard

Tác giả:
Nhà xuất bản:  Dân trí ; Công ty Văn hoá Đông A
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 59.55 (Mb)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Giáo trình dẫn luận ngôn ngữ học
Giáo trình dẫn luận ngôn ngữ học

Tác giả: Bùi Minh Toán
Nhà xuất bản:  Đại học Sư phạm
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 8.37 (Mb)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Switching, routing, and wireless essentials companion guide (CCNAv7)
Switching, routing, and wireless essentials companion guide (CCNAv7)

Tác giả:
Nhà xuất bản:  Cisco Press
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 109.03 (Mb)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Giáo trình dinh dưỡng trẻ em
Giáo trình dinh dưỡng trẻ em

Tác giả: Lê Thị Mai Hoa
Nhà xuất bản:  Đại học Sư phạm
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 10.44 (Mb)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Thấu hiểu & hỗ trợ trẻ tự kỷ
Thấu hiểu & hỗ trợ trẻ tự kỷ

Tác giả: Phạm Toàn
Nhà xuất bản:  Nxb. Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh ; Công ty Văn hoá Sáng tạo Trí Việt
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 23.32 (Mb)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Phương pháp hình thành kĩ năng vận động cho trẻ mầm non
Phương pháp hình thành kĩ năng vận động cho trẻ mầm non

Tác giả: Đặng Hồng Phương
Nhà xuất bản:  Đại học Sư phạm
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 6.97 (Mb)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Tự lực văn đoàn trào lưu - tác giả
Tự lực văn đoàn trào lưu - tác giả

Tác giả: Hà Minh Đức
Nhà xuất bản:  Giáo dục
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Loại hình văn học trung đại Việt Nam
Loại hình văn học trung đại Việt Nam

Tác giả: Biện Minh Điền
Nhà xuất bản:  Đại học Vinh
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Ngữ âm học Tiếng Việt hiện đại
Ngữ âm học Tiếng Việt hiện đại

Tác giả: Nguyễn Thị Hai
Nhà xuất bản:  Thanh Niên
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Lý luận văn học (nhập môn)
Lý luận văn học (nhập môn)

Tác giả: Huỳnh Như Phương
Nhà xuất bản:  Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Mấy vấn đề thi pháp văn học Trung đại Việt Nam
Mấy vấn đề thi pháp văn học Trung đại Việt Nam

Tác giả: Trần Đình Sử
Nhà xuất bản:  Giáo dục
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Văn học Việt Nam: thế kỷ X nửa đầu thế kỷ XVIII T.1
Văn học Việt Nam: thế kỷ X nửa đầu thế kỷ XVIII T.1

Tác giả: Đinh Gia Khánh
Bùi Duy Tân
Mai Cao Chương
Nhà xuất bản:  Đại học và Trung học chuyên nghiệp
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Từ trong hoạt động giao tiếp Tiếng việt
Từ trong hoạt động giao tiếp Tiếng việt

Tác giả: Bùi Minh Toán
Nhà xuất bản:  Giáo dục
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Văn hóa dân gian: Mấy vấn đề phương pháp luận và nghiên cứu thể loại
Văn hóa dân gian: Mấy vấn đề phương pháp luận và nghiên cứu thể loại

Tác giả: Chu Xuân Diên
Nhà xuất bản:  Giáo dục
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Tuyển tập T.1: Lí luận văn học cổ điển phương Đông
Tuyển tập T.1: Lí luận văn học cổ điển phương Đông

Tác giả: Phượng Lựu
Nhà xuất bản:  Giáo dục
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Câu trong hoạt động giao tiếp Tiếng Việt
Câu trong hoạt động giao tiếp Tiếng Việt

Tác giả: Bùi Minh Toán
Nhà xuất bản:  Giáo dục Việt Nam
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Văn học Mỹ
Văn học Mỹ

Tác giả: Lê Huy Bắc
Nhà xuất bản:  Đại học Sư phạm
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Thi pháp thơ Đường
Thi pháp thơ Đường

Tác giả: Lương Duy Thứ
Nhà xuất bản:  Đại học Sư phạm
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Văn học Nhật Bản: Từ khởi thủy đến 1868
Văn học Nhật Bản: Từ khởi thủy đến 1868

Tác giả: Nhật Chiêu
Nhà xuất bản:  Giáo dục
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Tín hiệu thẩm mỹ trong ngôn ngữ văn học
Tín hiệu thẩm mỹ trong ngôn ngữ văn học

Tác giả: Mai Thị Kiều Phượng
Nhà xuất bản:  Khoa học Xã hội
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Lý luận văn học
Lý luận văn học

Tác giả: R. Wellek
A. Warren
Nhà xuất bản:  Văn học
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Bình luận các nhà thơ cổ điển Việt Nam
Bình luận các nhà thơ cổ điển Việt Nam

Tác giả: Xuân Diệu
Nhà xuất bản:  Trẻ
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Văn học trung đại Việt Nam (Thế kỉ X - cuối thế kỉ XIX)
Văn học trung đại Việt Nam (Thế kỉ X - cuối thế kỉ XIX)

Tác giả: Đoàn Thị Thu Vân(ch.b.)
Lê Trí Viễn
Lê Thu Yến..
Nhà xuất bản:  Giáo dục
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Chủ nghĩa hiện thực trong văn học Việt Nam nửa đầu thế kỷ XX
Chủ nghĩa hiện thực trong văn học Việt Nam nửa đầu thế kỷ XX

Tác giả: Trần Đăng Suyền
Nhà xuất bản:  Khoa học Xã hội
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
123456

Chỉ dẫn

Để xem chi tiết file tài liệu số, bạn đọc cần đăng nhập

Chi tiết truy cập Hướng dẫn

 

Đăng nhập

Thống kê

Thư viện truyền thống Thư viện số

Thống kê truy cập

18.982.251

: 268.221