Tài liệu số - Kết quả tìm kiếm

  Tìm thấy 193 tài liệu thỏa mãn điều kiện tìm kiếm. Kiểu hiển thị:    
12345678
Luật Doanh nghiệp (hiện hành)
Luật Doanh nghiệp (hiện hành)

Tác giả:
Nhà xuất bản:  Chính trị Quốc gia Sự thật
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 7.23 (Mb)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Luật Hợp tác xã (hiện hành)
Luật Hợp tác xã (hiện hành)

Tác giả:
Nhà xuất bản:  Chính trị Quốc gia Sự thật
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 2.20 (Mb)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Giáo trình phân tích và đầu tư chứng khoán
Giáo trình phân tích và đầu tư chứng khoán

Tác giả:
Nhà xuất bản:  Lao động ;
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 36.90 (Mb)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Armstrong's handbook of human resource management practice
Armstrong's handbook of human resource management practice

Tác giả: Michael Armstrong
Nhà xuất bản:  Ashford Colour press Ltd
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 6.42 (Mb)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Giáo trình marketing du lịch
Giáo trình marketing du lịch

Tác giả:
Nhà xuất bản:  Thông tin và Truyền thông
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 18.16 (Mb)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Production and operations management
Production and operations management

Tác giả: Ranjeet Verma
Nhà xuất bản:  Wellwritten Publishing
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 6.28 (Mb)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Kinh tế vĩ mô: Tóm tắt lý thuyết và bài tập vận dụng
Kinh tế vĩ mô: Tóm tắt lý thuyết và bài tập vận dụng

Tác giả: Sử Thị Thu Hằng (ch.b.)
Ngô Thị Thanh Thúy
Lê Việt An…
Nhà xuất bản:  Lao động
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Giáo trình văn hóa doanh nghiệp và đạo đức kinh doanh
Giáo trình văn hóa doanh nghiệp và đạo đức kinh doanh

Tác giả: Hoàng Văn Hải
Đặng Thị Hương
Nhà xuất bản:  Đại học Quốc gia Hà Nội
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Quản lý tài chính cá nhân theo phong cách của người Nhật
Quản lý tài chính cá nhân theo phong cách của người Nhật

Tác giả: Hiromi Wada
Azu (dịch)
Nhà xuất bản:  Lao động
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Thống kê ứng dụng trong kinh tế và kinh doanh
Thống kê ứng dụng trong kinh tế và kinh doanh

Tác giả: Hoàng Trọng, Chu Nguyễn Mộng Ngọc
Nhà xuất bản:  Kinh tế TP. Hồ Chí Minh
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị một số bệnh truyền nhiễm
Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị một số bệnh truyền nhiễm

Tác giả: Bộ Y tế
Nhà xuất bản:  Y học
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Chiến lược đại dương xanh
Chiến lược đại dương xanh

Tác giả: W.Chan Kim và Renee Mauborgne
Nhà xuất bản:  Tri thức
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 2.94 (Mb)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Epidemiology for Public Health Practice
Epidemiology for Public Health Practice

Tác giả: Robert H. Friis, Thomas A.Sellers
Nhà xuất bản: 
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 15.12 (Mb)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Tài liệu đào tạo cấp cứu cơ bản
Tài liệu đào tạo cấp cứu cơ bản

Tác giả:
Nhà xuất bản:  Y học
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 2.13 (Mb)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Giáo trình marketing du lịch
Giáo trình marketing du lịch

Tác giả: Nguyễn Văn Mạnh
Nhà xuất bản:  Kinh tế Quốc dân
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 17.28 (Mb)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
301 câu đàm thoại tiếng Trung Quốc Tập 1
301 câu đàm thoại tiếng Trung Quốc Tập 1

Tác giả: Khang Ngọc Hoa
Lai Tư Bình
Nhà xuất bản:  Tổng hợp TP.Hồ Chí Minh
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Giáo trình địa lí các châu lục T.1
Giáo trình địa lí các châu lục T.1

Tác giả: Nguyễn Phi Hạnh (ch.b.)
Ông Thị Đan Thanh
Nguyễn Đình Giang
Nhà xuất bản:  Đại học Sư Phạm
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 19.97 (Mb)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Tài chính cá nhân dành cho người Việt Nam
Tài chính cá nhân dành cho người Việt Nam

Tác giả: Lâm Minh Chánh
Nhà xuất bản:  Phụ nữ Việt Nam
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 10.55 (Mb)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Quản trị kinh doanh khách sạn : Từ lý thuyết đến thực tế
Quản trị kinh doanh khách sạn : Từ lý thuyết đến thực tế

Tác giả: Nguyễn Quyết Thắng
Nhà xuất bản:  Tài chính
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 129.61 (Mb)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Kỹ thuật làm bánh Âu
Kỹ thuật làm bánh Âu

Tác giả:
Nhà xuất bản: 
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 1.34 (Mb)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Kỹ thuật chế biến món ăn Việt Nam
Kỹ thuật chế biến món ăn Việt Nam

Tác giả:
Nhà xuất bản: 
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 1.69 (Mb)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Kỹ thuật chế biến món ăn Âu
Kỹ thuật chế biến món ăn Âu

Tác giả:
Nhà xuất bản: 
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 1.77 (Mb)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Quản lý sự thay đổi
Quản lý sự thay đổi

Tác giả: Vũ Hoàng, Quỳnh Trâm
Nhà xuất bản: 
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 22.28 (Mb)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Kỹ thuật nuôi trồng thủy sản
Kỹ thuật nuôi trồng thủy sản

Tác giả: Đỗ Đoàn Hiệp, Phạm Tân Tiến
Nhà xuất bản: 
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 11.28 (Mb)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Cơ cấu kinh tế - xã hội thuộc địa Việt Nam thời thuộc địa (1858 - 1945)
Cơ cấu kinh tế - xã hội thuộc địa Việt Nam thời thuộc địa (1858 - 1945)

Tác giả: Nguyễn Văn Khánh
Nhà xuất bản: 
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 14.74 (Mb)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
12345678

Chỉ dẫn

Để xem chi tiết file tài liệu số, bạn đọc cần đăng nhập

Chi tiết truy cập Hướng dẫn

 

Đăng nhập

Thống kê

Thư viện truyền thống Thư viện số

Thống kê truy cập

18.981.449

: 267.419