Tài liệu số - Kết quả tìm kiếm

  Tìm thấy 444 tài liệu thỏa mãn điều kiện tìm kiếm. Kiểu hiển thị:    
12345678910...>>
Chính sách đô thị tầm nhìn bao quát và hệ thống của nhà quản lý đô thị
Chính sách đô thị tầm nhìn bao quát và hệ thống của nhà quản lý đô thị

Tác giả: Võ Kim Cương
Nhà xuất bản: 
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 12.02 (Mb)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Chính sách, cơ chế tài chính thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021 - 2025
Chính sách, cơ chế tài chính thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021 - 2025

Tác giả: Bộ tài chính
Nhà xuất bản: 
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 17.36 (Mb)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Chính sách pháp luật tố tụng dân sự đáp ứng yêu cầu của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 ở Việt Nam
Chính sách pháp luật tố tụng dân sự đáp ứng yêu cầu của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 ở Việt Nam

Tác giả: Nguyễn Bích Thảo
Nhà xuất bản: 
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 14.18 (Mb)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Chính sách giải quyết việc làm cho người dân tộc thiểu số vùng Tây Bắc
Chính sách giải quyết việc làm cho người dân tộc thiểu số vùng Tây Bắc

Tác giả: Nguyễn Hữu Công, Đỗ Thùy Ninh (ch.b)
Nhà xuất bản: 
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 8.40 (Mb)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Hoàng Việt luật lệ toát yếu diễn ca
Hoàng Việt luật lệ toát yếu diễn ca

Tác giả: Phạm Ngọc Hường
Nhà xuất bản: 
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 14.74 (Mb)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Luật bình đẳng giới
Luật bình đẳng giới

Tác giả:
Nhà xuất bản: 
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 927.96 (Kb)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Cơ chế, chính sách về giá dịch vụ công liên quan đến lĩnh vực văn hóa, thể thao, thông tin và truyền thông
Cơ chế, chính sách về giá dịch vụ công liên quan đến lĩnh vực văn hóa, thể thao, thông tin và truyền thông

Tác giả: Bộ tài chính
Nhà xuất bản: 
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 11.61 (Mb)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Luật giáo dục nghề nghiệp (hiện hành) (sửa đổi, bổ sung năm 2015, 2017) và văn bản hướng dẫn thi hành
Luật giáo dục nghề nghiệp (hiện hành) (sửa đổi, bổ sung năm 2015, 2017) và văn bản hướng dẫn thi hành

Tác giả:
Nhà xuất bản: 
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 9.07 (Mb)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Toàn Cầu hoá - hợp tác và đấu tranh
Toàn Cầu hoá - hợp tác và đấu tranh

Tác giả: Võ Anh Tuấn
Nhà xuất bản:  Tổng hợp tp.HCM
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Toàn cảnh biển đảo Việt Nam
Toàn cảnh biển đảo Việt Nam

Tác giả: Nguyễn Anh Tài
Nhà xuất bản:  Thanh Niên
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Hội đồng lý luận trung ương - dấ ấn một phần tư thế kỷ
Hội đồng lý luận trung ương - dấ ấn một phần tư thế kỷ

Tác giả:
Nhà xuất bản:  Chính trị Quốc gia Sự thật
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Hệ giá trị Việt Nam từ truyền thống đến hiện đại
Hệ giá trị Việt Nam từ truyền thống đến hiện đại

Tác giả: Trần Ngọc Thêm
Nhà xuất bản:  Tổng hợp tp.HCM
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân
Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân

Tác giả: Hồ Chí Minh
Nhà xuất bản:  Trẻ
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Niềm tin yêu của nhân dân trong nước và bạn bè quốc tế dành hho Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng
Niềm tin yêu của nhân dân trong nước và bạn bè quốc tế dành hho Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng

Tác giả: Báo Nhân dân (tuyển chọn)
Nhà xuất bản:  Chính trị Quốc gia Sự thật
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Những điểm mới về an ninh quốc gia trong văn kiện đại hội XIII của Đảng
Những điểm mới về an ninh quốc gia trong văn kiện đại hội XIII của Đảng

Tác giả: Tô Lâm (chủ biên(
Nhà xuất bản:  Chính trị Quốc gia Sự thật
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Quản lý đô thị trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh thực trạng, vấn đề và giải pháp
Quản lý đô thị trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh thực trạng, vấn đề và giải pháp

Tác giả:
Nhà xuất bản:  Tổng hợp tp.HCM
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Quản lý sản xuất theo Lean và Six Sigma
Quản lý sản xuất theo Lean và Six Sigma

Tác giả: Nguyễn Thị Đức Nguyên (chủ biên)
Nhà xuất bản:  ĐH QG tp.HCM
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Tư vấn Quản lý: Một quan điểm mới
Tư vấn Quản lý: Một quan điểm mới

Tác giả: Dr Koenraad Tommissen
Nhà xuất bản:  Tổng hợp tp.HCM
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Các biểu mẫu nhân sự khó tìm liên quan đến pháp luật lao động
Các biểu mẫu nhân sự khó tìm liên quan đến pháp luật lao động

Tác giả: Nguyễn Hữu Phước
Nhà xuất bản:  Tổng hợp tp.HCM
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Đoàn kết vững tin đưa đất nước bước vào giai đoạn mới
Đoàn kết vững tin đưa đất nước bước vào giai đoạn mới

Tác giả: Nguyễn Phú Trọng
Nhà xuất bản:  Chính trị Quốc gia Sự thật
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Đánh giá tác động của các Dự án phát triển tới Đói nghèo
Đánh giá tác động của các Dự án phát triển tới Đói nghèo

Tác giả: Judy L.Baker
Nhà xuất bản:  Văn hoá thông tin
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
100 năm khoa học hình sự thế giới
100 năm khoa học hình sự thế giới

Tác giả: Quyêc Gien Tooc Van
Nhà xuất bản:  Công An Nhân Dân
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Đảng vững manh đất nước phát triển dân tộc trường tồn
Đảng vững manh đất nước phát triển dân tộc trường tồn

Tác giả: Nguyễn Phú Trọng
Nhà xuất bản:  Chính trị Quốc gia Sự thật
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
12345678910...>>

Chỉ dẫn

Để xem chi tiết file tài liệu số, bạn đọc cần đăng nhập

Chi tiết truy cập Hướng dẫn

 

Đăng nhập

Thống kê

Thư viện truyền thống Thư viện số

Thống kê truy cập

18.981.167

: 267.137