Tài liệu số - Kết quả tìm kiếm

  Tìm thấy 817 tài liệu thỏa mãn điều kiện tìm kiếm. Kiểu hiển thị:    
12345678910...>>
Tài liệu học tập - Kế toán tài chính 1
Tài liệu học tập - Kế toán tài chính 1

Tác giả:
Nhà xuất bản:  Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 16.62 (Mb)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Conversation analysis and discourse analysis : A comparative and critical introduction
Conversation analysis and discourse analysis : A comparative and critical introduction

Tác giả: Robin Wooffitt
Nhà xuất bản:  Sage Publications
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Communication between cultures
Communication between cultures

Tác giả: Samovar, L.A.
Porter, R.E.
McDaniel
Nhà xuất bản:  Canada: Wadsworth, Cengage Learning
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
An introduction to sociolinguistics
An introduction to sociolinguistics

Tác giả: Ronald Wardhaugh
Nhà xuất bản:  Blackwell Publishing
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
The handbook of English for specific purposes
The handbook of English for specific purposes

Tác giả: Brian Paltridge
Sue Starfield
Nhà xuất bản:  John Wiley & Sons
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Contrastive analysis of discourse-pragmatic aspects of linguistic genres
Contrastive analysis of discourse-pragmatic aspects of linguistic genres

Tác giả: Karin Aijmer
Diana Lewis (eds.)
Nhà xuất bản:  Springer International Publishing
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
An introduction to English semantics and pragmatics
An introduction to English semantics and pragmatics

Tác giả: Patrick Griffiths
Nhà xuất bản:  Edinburgh University Press
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
English in the digital age : Information and communications technology ICT and the teaching of English
English in the digital age : Information and communications technology ICT and the teaching of English

Tác giả: Andrew Goodwyn
Nhà xuất bản:  Continuum International Publishing Group
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Quản trị học
Quản trị học

Tác giả: Nguyễn Thị Liên Diệp
Nhà xuất bản:  Tài chính
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 8.09 (Mb)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Giáo trình Hán ngữ 1, T.1 (Quyển thượng) = 汉语教程,第一册(上)
Giáo trình Hán ngữ 1, T.1 (Quyển thượng) = 汉语教程,第一册(上)

Tác giả: 杨寄洲(主编)
Nhà xuất bản:  北京语言大学出版社
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 31.61 (Mb)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Giáo trình Kỹ thuật vi điều khiển
Giáo trình Kỹ thuật vi điều khiển

Tác giả: Đỗ Văn Cần (ch.b.)
Bùi Văn Vũ
Nhà xuất bản:  Trường Đại học Quy Nhơn
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 4.98 (Mb)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Giáo trình marketing du lịch và khách sạn
Giáo trình marketing du lịch và khách sạn

Tác giả:
Nhà xuất bản:  Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 3.48 (Mb)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Giáo trình lễ tân ngoại giao
Giáo trình lễ tân ngoại giao

Tác giả:
Nhà xuất bản:  Lao động
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 2.81 (Mb)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Giáo trình kỹ thuật thi công.
Giáo trình kỹ thuật thi công.

Tác giả:
Nhà xuất bản:  Xây dựng
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 266.53 (Mb)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
International business management : Succeeding in a culturally diverse world
International business management : Succeeding in a culturally diverse world

Tác giả: Kamal Fatehi
Nhà xuất bản:  Springer Texts in Business and Economics
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 5.09 (Mb)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Động cơ đốt trong
Động cơ đốt trong

Tác giả: Phạm Minh Tuấn
Nhà xuất bản:  Khoa học và Kỹ thuật
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 20.77 (Mb)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Critical reading and writing for postgraduates
Critical reading and writing for postgraduates

Tác giả: Wallace, M., & Wray, A.
Nhà xuất bản:  Lodon: SAGE
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Sociolinguistics
Sociolinguistics

Tác giả: Hudson, R.A
Nhà xuất bản:  Cambridge University Press
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Theoretical English grammar
Theoretical English grammar

Tác giả: Demidov, D. V
Nhà xuất bản:  Luhansk Taras Shevchenko National University
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
How languages are learned
How languages are learned

Tác giả: Lightbown P.
Spada N
Nhà xuất bản:  Oxford University Press
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Classroom assessment in action
Classroom assessment in action

Tác giả: Shermis, M. D., & Vesta, F. J. D.
Nhà xuất bản:  Lanham: Rowman & Littlefield Publishers, Inc.
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
The language of evaluation : Appraisal in English
The language of evaluation : Appraisal in English

Tác giả: Martin, J. R
White, P.R.R
Nhà xuất bản:  Palgrave
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Language culture and identity : An ethnolinguistic perspective
Language culture and identity : An ethnolinguistic perspective

Tác giả: Riley, P.
Nhà xuất bản:  Continuum
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Curriculum development in language teaching
Curriculum development in language teaching

Tác giả: Richard, J. C.
Nhà xuất bản:  Cambridge University Press, Cambridge
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
America in Close-Up
America in Close-Up

Tác giả: Fielder, E.
Jansen
R. And Risch
M.L.N
Nhà xuất bản:  Longman
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
12345678910...>>

Chỉ dẫn

Để xem chi tiết file tài liệu số, bạn đọc cần đăng nhập

Chi tiết truy cập Hướng dẫn

 

Đăng nhập

Thống kê

Thư viện truyền thống Thư viện số

Thống kê truy cập

18.981.270

: 267.240